Pomoč čebelarjem v 2021 skoraj 1.3 milijona evrov

03.09.2021 13:49:53
Predsednik
V četrtek, 2. septembra, smo imeli z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (nadalje MKGP) naporna pogajanja glede višine sredstev za odpravo posledic škod v čebelarstvu v letu 2021. Po podatkih Opazovalno napovedovalne službe medenja je 66 tehtnic po Sloveniji izkazalo povprečen donos na čebeljo družino (panj) 1.3 kg, kar je najslabše povprečje v zgodovini spremljanja medenja. Rezultat smo predstavili ministru, dr. Jožetu Podgoršku in ekipi na ministrstvu. Minister je prisluhnil čebelarjem in pokazal razumevanje, obenem pa je predstavil tudi težak položaj ostalih kmetijskih panog, ki so utrpele škodo v letošnjem letu in finančne zmožnosti MKGP.
MKGP je na podlagi argumentacij dodatno prisluhnilo čebelarjem in po konstruktivnih pogajanjih zagotovilo skoraj 1.3 milijona evrov, kar je 3x več, kot pri zadnjem izplačilu škod leta 2019. Takrat je bilo izplačanih okoli 450 tisoč evrov. Finančna sredstva naj bi bila izplačana čebelarjem še v letošnjem letu. 
 
Višina sredstev na čebeljo družino (panj), ki bo dodeljena posameznemu upravičencu, bo sledeča:
 
1.        vsi čebelarji z 10 in več panji prejmejo 6,50 evra na panj(družino) (vključenih bo okvirno 180.000 čebeljih družin);
2.        ekološki čebelarji prejmejo 13,00 evrov na panj(družino);
3.        poklicni čebelarji – tisti, ki imajo najmanj 150 panjev(družin) in so hkrati kmečko zavarovani ali imajo s.p. ali d. o. o. prejmejo 9,00 evrov po panju.
 
Ocenjujemo, da bo v povračilo škod zajetih skoraj 90 % vseh čebeljih družin v Sloveniji. Upoštevalo se bo stanje čebeljih družin razvidno iz Centralnega registra čebelnjakov na dan 30. 06. 2021.
 
Na Čebelarski zvezi Slovenije se zavedamo, da je glede na letošnjo letino višina pomoči zelo majhna, a kljub vsemu se zahvaljujemo ministru dr. Podgoršku, da je v težki situaciji prisluhnil čebelarjem in zagotovil 1.3 milijona evrov, kar je najvišje nadomestilo za povračilo škod čebelarjem v zgodovini.  Zelo pomemben je tudi dogovor z ministrom dr. Podgorškom glede priprave sistemskega zakona za urejanje tovrstne pomoči v čebelarstvu in kmetijstvu nasploh, ki se ga bo država lotila takoj po predsedovanju Slovenije.
 
Lep pozdrav,
 
Boštjan Noč, predsednik ČZS