Ob mednarodnem dnevu gozdov - poslane pobude ČZS v skrbi za sajenje medovitih d

19.03.2021 20:31:32
Predsednik
Ob mednarodnem dnevu gozdov - poslane pobude ČZS v skrbi za sajenje medovitih dreves!
Čebelarska zveza Slovenije s dobro zaveda pomena gozdov za čebele zato smo s pomočjo čebelarskih društev že pred časom na Zavod za gozdove poslali sledeči dopis:
Začenja se obnova gozdnogospodarskih načrtov za naslednjih 10 let. Čebelarstvo je močno odvisno od gozda, ne samo iz vidika pridelave gozdnega medu, ampak tudi iz vidika oskrbe in stanja čebeljih družin, saj je gozd bogat vir hranilnih snovi, ki čebelam omogočajo razvoj in preživetje. Zato vam v nadaljevanju posredujemo naše pobude, ki so predlagani za celotno območje Slovenije.
Čebelarji pogrešamo oz. si želimo, da se v prihodnjem obdobju:
- zagotovi saditev večjega deleža medovitih drevesnih vrst (smreka, jelka, pravi kostanj, divja češnja, javor, malo listna in veliko listna lipa). Predvsem to pogrešamo ob pogozdovanju površin, ki so utrpele škodo po naravnih nesrečah in po škodi, ki jo povzroča podlubnik;
- vzpostavi in vzdržuje nega mladih dreves. Samoobnova je v Slovenskih gozdovih zelo velika, opažamo pa, da je veliko škode povzročene v času po vzniku dreves, v sami začetni rasti mladih dreves, saj zaščite in nege praktično ni;
- ob izgradnji in obnovi gozdnih cest vključi in predvidi tudi prostore za nameščanje čebel v času paše;
- opredeli status navadne robinje, saj je v Sloveniji prisotna že več kot 300 let, predstavlja eno pomembnejših čebeljih paš in je kot les zelo uporabna v več segmentih lesne predelave.
Na koncu se zahvaljujemo za takšen način priprave obnove gozdnogospodarskih načrtov in upamo, da bodo naši predlogi v celoti upoštevani.