Nagrada Zlata čebela (za največje "čebelarske" dosežke na svetu)

18.12.2020 17:12:22
Predsednik
Nagrada Zlata čebela (za največje "čebelarske" dosežke na svetu) , pobudo sem dal kot predsednik ČZS decembra 2018 - http://www.czs.si/objave_podrobno/9754
16. 12. 2020 – pobuda realizirana – sprejet zakon zlata čebela - https://www.gov.si/.../2020-12-17-odlocitve-s-44-seje.../...
Zakon o nagradi Zlata čebela
Vlada je določila besedilo predloga Zakona o nagradi Zlata čebela in ga pošlje Državnemu zboru v obravnavo po rednem postopku.
Z Zakonom o nagradi Zlata čebela vzpostavljamo sistem podeljevanja najvišje državne nagrade na področju zaščite čebel ter prepoznavanja vloge čebel in drugih opraševalcev pri zagotavljanju prehranske varnosti, trajnostnega kmetijstva, ohranjanja narave, biotske raznovrstnosti in kulturne dediščine.
S podeljevanjem nagrade Zlata čebela se bo spodbujalo in podpiralo inovativnost, vrhunskost posameznikov ali pravnih oseb, ki so posebej pomembno prispevali k zaščiti in krepitvi zavedanja o pomenu čebel in drugih opraševalcev na svetovni ravni, hkrati pa tudi spodbujalo krepitev aktivnosti, povezanih z delom in izjemnimi dosežki posameznika ali pravnih oseb na prej navedenih področjih.
Zakon med drugim določa, da:
se nagrada Zlata čebela podeljuje enkrat letno z denarno nagrado, katere višino določi Odbor za podelitev nagrade Zlata čebela in ki ne sme preseči 70 % razpoložljivih sredstev za ta namen;
se nagrada Zlata čebela lahko podeli posameznikom doma ali v tujini, domači ali tuji pravni osebi ali mednarodni organizaciji;
je izbira nagrajenca v pristojnosti Odbora za podelitev nagrade Zlata čebela, v katerega so lahko imenovani tudi tujci; odbor opravi izbiro na podlagi prispelih predlogov, ki jih pregleda in oceni; če na poziv prispe več kakor 20 vlog, posebna komisija za odbor pregleda in oceni vse prispele predloge in odboru pripravi skrajšani seznam kandidatov za nagrado Zlata čebela;
nagrado Zlata čebela podeli predsednik države, praviloma ob praznovanju svetovnega dne čebel, 20. maja v Sloveniji.
Podelitev nagrade Zlata čebela je opredeljena v Načrtu aktivnosti Vlade za projekt »Svetovni dan čebel« do leta 2022, ki ga je potrdila Vlada na 30. redni seji 9. maja 2019. Opredeljena je kot ena od pomembnejših aktivnosti (v okviru prednostne naloge 1, namenjene krepitvi ozaveščanja o pomenu čebel in drugih opraševalcev) na svetovni ravni.

Boštjan Noč, predsednik ČZS

 

Fotografije