Evropski poslanci izglasovali poročilo odbora Evropskega parlamenta o pesticidi

18.01.2019 11:08:14
Tehnologija
Evropski poslanci so v sredo bolj ali manj soglasno, s 526 glasovi za, 66 proti in 72 vzdržanimi glasovi izglasovali končno poročilo posebnega odbora Evropskega parlamenta. Le ta se je v obdobju zadnjega leta aktivno ukvarjal s problematiko uporabe in prodaje pesticidov v Evropski uniji ter s spremembo postopka avtorizacije fitofarmacevtskih sredstev (FFS).

Člani odbora se zavedajo pomena in vloge čebel ter ohranjanja teh marljivih delavk in drugih opraševalcev, zato od Evropskega parlamenta zahtevajo takojšnjo prepoved proizvodnje, prodaje in uporabe pesticidov na osnovi neonikotinoidov, na ozemlju Evropske unije. Zahtevajo tudi prepoved prometa in uporabe tistih pesticidov, ki so rakotvorni, mutageni ali povzročajo motnje pri reprodukciji, ter prepoved uporabe, izdelave in prodaje snovi, ki povzročajo hormonske motnje, škodijo živalim, ljudem ter biotski pestrosti. Predlagajo pa tudi pregled že obstoječih študij, glede kancerogenosti glifosatov in določitev največjih dovoljenih količin ostankov teh sredstev v tleh in površinskih vodah.
Z željo po ohranjanju okolja in postopni uvedbi trajnostnega kmetijstva, je odbor pozval države članice naj poskrbijo, da bo pridelava hrane sčasoma bolj sonaravna in manj odvisna od uporabe kemičnih sredstev, predvsem pesticidov. Evropsko komisijo pa je pozval, naj preko spremembe zakonodaje zagotovi pogoje za raziskave in uvedbo alternativnih metod zaščite rastlin in zatiranja škodljivcev, pri katerih kemijska sredstva ne bodo potrebna.
Zaradi varovanja zdravja okoliških prebivalcev, odbor v poročilu poziva Evropsko komisijo in države članice naj posrbijo za prepoved uporabe pesticidov v bližini šol, vrtcev, otroških igrišč in bolnišnic. Predlagajo obvezno predhodno obveščanje prebivalcev podeželskih območij o uporabi pesticidov ter informiranje prebivalcev o sestavi in lastnostih sredstev, uporabljenih v njihovi bližini.  Poudarjajo nujnost informiranja potrošnikov in označevanja izdelkov glede na dejstvo ali so bili v procesu pridelave in predelave živila, uporabljeni pesticidi in kateri so bili uporabljeni.
Poleg ostalih točk, člani odbora v izglasovanem poročilu zahtevajo tudi zaostritev pogojev za avtorizacijo pesticidov, ter zagotovitev neodvisnih organov in strokovnjakov, ki bodo v prihodnje sodelovali pri postopku ocenjevanja in avtorizacije sredstev.

Čebelarji pobudo odbora pozdravljamo in se poslancem Evropskega parlamenta, predvsem pa poslancem iz Slovenije zahvaljujemo za izglasovano poročilo. Zavedati se moramo, da lahko čebele in ostale vrste opraševalcev ohranimo le s skupnimi močni, s skrbijo za okolje v katerem živimo. Od opraševalcev je odvisen velik del pridelka in posledično hrane, ki jo vsakodnevno zauživamo, zato z ohranjanjem opraševalcev in okolja skrbimo tudi za našo hrano, naše zdravje in nenazadnje za naš obstoj.

Simon Golob
Svetovalec za tehnologijo čebelarjenja
ČZS JSSČ
 
Vir:
-Evropski parlament-Odbori EU parlamenta:
http://www.europarl.europa.eu/committees/sl/pest/home.html
-Evropski parlament-Novice:
http://www.europarl.europa.eu/news/sl/press-room/20190115IPR23551/pesticidi-poslanci-predlagajo-nacrt-za-izboljsanje-postopka-odobritve-eu