Zimski meseci-čas priprave na prihajajočo sezono

29.12.2018 17:28:33
Tehnologija
V zimskem času, ko se temperature gibljejo pod lediščem in je v naših krajih nemalokrat prisoten sneg, čebele stisnjene v zimsko gručo potrebujejo predvsem mir. Ali to pomeni da mora v tem času mirovati tudi čebelar? Prav nasprotno, v času ko neposrednega dela z čebelami ni, ima čebelar številne druge naloge. Poskrbeti mora, da imajo čebelje družine mir ter pripraviti opremo in prostore za prihajajočo čebelarsko sezono. Čas na prelomu leta pa je primeren tudi za razmislek o našem delu v preteklem letu ter za pripravo načrtov za prihodnje leto.
DELO V ČEBELNJAKU IN NJEGOVI OKOLICI
V zimskem času v začetku leta čebele potrebujejo predvsem mir. Izogibamo se odpiranju panjev in vznemirjanju čebel, obenem pa posrbimo da čebel ne vznemirjajo druge živali. Škodo na panjih in na čebeljih družinah pogosto delajo ptice, katere z kljuvanjem po žrelu vznemirjajo čebele, žolne pa lahko s svojim kljunom poškodujejo tudi same panje. Najučinkovitejši način preprečevanja škode s strni ptic, je namestitev zaščitnih mrež, za nekaj časa pa jih lahko odženemo tudi z različnimi strašili. Če panji niso ustrezno zaščiteni vanje hitro vdrejo tudi glodavci, kateri se hranijo z mrtvimi čebelami, satjem in zalogami hrane.  Satje obgrizejo in ga onesnažijo z iztrebki, obenem pa vznemirjajo čebeljo družino, ki lahko zaradi tega propade. Da preprečimo dostop glodavcem, na žrela namestimo kovinske zapornice, število glodavcev v čebelnjaku in njegovi okolici pa zmanjšamo z uporabo vab in pasti.  Zimski čas je v naših krajev povezan tudi večjimi ali manjšimi količinami snega, kateri odvisno od trenutnega vremena in lokacije zapade okrog čebelnjaka. Priporočljivo je da z žrel panjev odstranimo sneg, ki zapira vhod v panj. V dnevih preden začnejo čebele izletavati, očistimo sneg v okolici čebelnjaka in ga posujemo s slamo, žagovino ali pepelom ter tako preprečimo da bi čebele umirale v snegu pred panji.
PRIPRAVA NA NOVO SEZONO
Ker nam zunanje temperature preprečujejo delo na prostem, zimski čas izkoristimo za pripravo na pomlad in na pričetek nove pašne sezone. Očistimo in pripravimo si orodje in opremo ter pospravimo in uredimo notranjost čebelnjaka, točilnico, skladišče in ostale prostore. Razmislimo o morebitni širitvi čebelarstva in si že v zimskem času pripravimo zadostno število panjev in satnih okvirjev, katere bomo potrebovali čez nekaj mesecev. Za uspešno čebelarjenje je vsekakor potrebno veliko znanja, zato zimski čas izkoristimo tudi za izobraževanje, za prebiranje čebelarske literature in za obiskovanje predavanj in delavnic.
Čas po novem letu je tudi čas za izdelavo načrtov in predvsem čas za razmislek o prihodnosti in o razvoju našega čebelarstva. Poleg nakupa nove opreme, rednega izobraževanja in pridobivanja novih znanj, so za napredek v čebelarstvu potrebne predvsem močne čebelje družine, katere se hitro razvijajo in izražajo dobre in želene lastnosti.
POMEN KVALITETNIH MATIC IN ODBIRE  ZA USPEŠNOST SEZONE
 Za zagotovitev močnih, dobro razvitih in uspešnih družin, katere obenem dajejo še dobre gospodarske rezultate so potrebne predvsem kvalitetne in mlade matice, katere so nosilke genskega zapisa za te lastnosti. Takšne matice bodo zalegle zadostno količino čebel delavk in nanje prenesle gensko pogojene lastnosti, katere so pomembne za uspešnost čebelje družine in nenazadnje za uspešnost čebelarstva. Z ustrezno odbiro si takšne matice vzredimo sami, pomembno pa je, da iz naših panjev izločimo nekvalitetne matice in razmnožujemo le najboljše. Za ustrezno odbiro je potrebno ocenjevanje lastnosti čebeljih družin in posledično matic, ki se v teh družinah nahajajo. Ocenjevanje nam ne bo vzelo veliko časa, izvedemo ga lahko namreč hitro, ob vsakem pregledu. Potreben pa je panjski list na katerega bomo pisali informacije o čebelji družini, o pregledih in posegih vanje, poleg tega pa še naša opažanja in ocene za posamezne lastnosti. Pri ocenjevanju smo pozorni na lastnosti kot so mirnost, moč družine, zasedenost satja, rojivost, donos medu, zdravstveno stanje družine in pasemska čistost. Ocene so pomembne, pomagajo nam pri iskanju najboljših in najslabših čebeljih družin, to pa je pomemben podatek pri zamenjavi podpovprečnih matic in pri iskanju najboljšega vzrejnega gradiva za vzrejo novih matic. Že v zimskem času si priskrbimo panjske liste, s pomočjo katerih si bomo olajšali delo v času aktivne sezone. Lahko uporabimo že pripravljene panjske liste (http://www.czs.si/Admin/load.php?sif_ob=12&sif_file=objave_podrobno&sif_parent=169) ali pa si jih oblikujemo in izdelamo sami. Pomembno je le da so zasnovani tako, da so preprosti in nam delo olajšajo.
V zimskem času je neposrednega dela z čebelami malo, zato ta čas izkoristimo predvsem za pripravo na prihajajočo aktivno čebelarsko sezono. Pripravimo prostore, potrebno orodje in opremo, predvsem panje in satne okvirje, katere bomo potrebovali v prihodnjih mesecih. Čas izkoristimo tudi za razmislek o prihodnosti našega čebelarstva, pri čemer se moramo zavedati, da so za napredek potrebne predvsem kvalitetne matice, do katerih pridemo z ustrezno odbiro. Ker je za odbiro potrebno poznati lastnosti čebelje družine in jih je potrebno znati ovrednotiti, se sedaj pripravimo tudi na ocenjevanje čebeljih družin, si pridobimo panjske liste in pričnemo z njihovo uporabo

Simon Golob
Svetovalec za tehnologijo čebelarjenja na ČZS