Povezovanje čebelarstva in Varstveno delovnih centrov

13.12.2018 8:58:09
Tajništvo
Novi ministrici za delo, družini in socialne zadeve mag. Kseniji Klampfer smo decembra 2018 poslali pobudo glede povezovanja čebelarstva in Varstveno delovnih centrov. Od leta 2012 do danes na tem področju že beležimo prve uspehe pri VDC Črnomelj in CUDV Draga. Z delom in nadaljnjim razvojem na tem področju želimo nadaljevati tudi z ustrezno pomočjo pristojnega ministrstva, še posebej v smeri vzpodbujanja in podpore delovanju čebelarskih krožkov za osebe z motnjami v telesnem in duševnem razvoju.
ČZS