Izdelava in prodaja kozmetičnih izdelkov, ki vsebujejo čebelje pridelke

03.12.2018 15:11:10
Varna hrana
Mesec december je mesec različnih obdarovanj. Odlično darilo pa so tudi čebelji pridelki, ki slovijo kot naravna in zdrava živila. Velikokrat pa si želimo svojo ponudbo popestriti tudi z izdelavo različnih kozmetičnih izdelkov kot so mila, balzami, kreme, mazila za ustnice, itd. v katerih uporabimo kot sestavine tudi čebelje pridelke. Z namenom, da bi podrobneje spoznali kaj vse je potrebno imeti za legalno prodajo in kakovostno ter varno izdelavo takšnih izdelkov smo v mesecu novembru na ČZS organizirali strokovno razpravo, ki je obravnavala to tematiko. Kot prva nam je obveznosti z naslova proizvajalca kozmetičnih izdelkov predstavila ga. Anja Menard Srpčič iz Ministrstva za zdravje, Urada RS za kemikalije. Glede na Uredbo (ES) št. 1223/2009 o kozmetičnih izdelkih je kozmetični proizvod katera koli snov ali pripravek v končni obliki, namenjen nanašanju na zunanje dele človeškega telesa (povrhnjico, lasišče, nohte, ustnice ali zunanja spolovila) ali na zobe in sluznico v ustni votlini, z izključnim ali glavnim namenom, da jih očisti, odišavi ali zaščiti, jih ohrani v dobrem stanju, spremeni njihov videz ali odpravi neprijeten telesni vonj.
Uredba (ES) št. 1223/2009 o kozmetičnih izdelkih ne določa nobenih izjem za manjše proizvajalce kozmetičnih izdelkov. To pomeni, da kdor koli, ki izdeluje kozmetične proizvode v Republiki Sloveniji, mora opraviti pisno priglasitev dejavnosti na Uradu RS za kemikalije (MZ, Urad RS za kemikalije, Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana). Kozmetični izdelek je treba preko portala CPNP priglasiti tudi na Evropsko komisijo (EK). Pred dajanjem kozmetičnega izdelka na trg mora proizvajalec kozmetičnih izdelkov pridobiti dokumentacijo z informacijami o kozmetičnem izdelku ter opraviti mikrobiološke analize kozmetičnih izdelkov, če so potrebne. Dokumentacija mora vsebovati opis kozmetičnega izdelka, poročilo o varnosti kozmetičnega izdelka, opis metode proizvodnje in izjavo o skladnosti z dobro proizvodno prakso, dokazilo o učinku, ki naj bi ga imel kozmetični izdelek, kadar to upravičuje narava ali učinek izdelka, podatke o kakršnem koli testiranju na živalih. Posebno pomembno je, da je pred dajanjem kozmetičnega izdelka na trg izdelana ocena varnosti kozmetičnega izdelka za človekovo zdravje in sestavljeno poročilo o varnosti kozmetičnega izdelka. To vam lahko opravi le oseba z izobrazbo medicinske, mikrobiološke ali toksikološke smeri. Kako se sestavi in izdela ocena varnosti kozmetičnega izdelka je predstavila dr. Marjetka Kralj Kunčič. Pri izdelavi ocene varnosti gre za zbiranje podatkov za dokazovanje, da je kozmetični izdelek varen. Ocena varnosti je sestavljena iz dela A in dela B. Del A predstavlja informacije o varnosti kozmetičnega izdelka, ki zajema kvantitativno in kvalitativno sestavo kozmetičnega izdelka, fizikalne/kemijske značilnosti, stabilnost kozmetičnega izdelka, mikrobiološko kakovost zmesi/izdelka in podatke o embalažnem materialu. Del A zajema tudi toksikološki profil snovi, upoštevanje vseh načinov absorbcije izdelka, sistemske učinke in meje varne uporabe ter morebitne ne želene učinke, itd. Pri poimenovanju sestavin se uporablja mednarodno nomenklaturo (INCI ime). Del B zajema oceno varnosti kozmetičnega izdelka pooblaščene osebe z obrazložitvijo, zaključek ocene in izjavo o varnosti kozmetičnega izdelka. Dokumentacija se hrani pri proizvajalcu in mora biti razpoložljiva na vpogled ob morebitnem nadzoru.  Dokumentacija se mora hraniti še 10 let po datumu, ko je bila zadnja serija izdelka dana na trg. Mag. Amalija Božnar iz Hiše medu Božnar je predstavila dobro proizvodno prakso pri izdelavi kozmetike, ki vsebuje čebelje pridelke. Proizvodnja kozmetičnih izdelkov mora potekati v skladu z načeli dobre proizvodne prakse. Pomoč pri vzpostavitvi dobre proizvodne prakse je na voljo v gradivu Kozmetika − Dobra proizvodna praksa (GMP) − Smernice za dobro proizvodno prakso (ISO 22716:2007), ki je v slovenskem jeziku in se lahko kupi pri Slovenskem inštitutu za standardizacijo (SIST).
Da lahko izdelujemo in dajemo na trg kozmetične izdelke iz čebeljih pridelkov moramo imeti ustrezno registrirano dejavnost s.p. ali d.o.o.. Dejavnost izdelave mila na tradicionalni način je možna  tudi kot dopolnilna dejavnost na kmetiji. Pri tem moramo upoštevati pogoj, da se smejo uporabljati samo rastlinska olja, maščobe, dišavnice, eterična olja, mleko, pepel, čebelji vosek in smola, ki so pridelani ali nabrani na lokalnem trgu, ter lug.
 
V primeru, da se z izdelavo kozmetičnih izdelkov iz čebeljih pridelkov ukvarjate ali to nameravate in jih dajete na trg ali podarite prijateljem, znancem in sorodnikom poskrbite, da boste izpolnjevali vse zakonske predpise in registracije, ki se nanašajo na proizvodnjo kozmetičnih izdelkov.
 
Za dodatne informacije smo vam na voljo svetovalci JSSČ.
 

Nataša Lilek