Sporočanje števila čebeljih družin - do 1. decembra !

29.11.2018 8:58:28
Tehnologija
Čebelarji ki števila čebeljih družin v vaših čebelnjakih še niste sporočili v register čebelanjkov, imate čas da to storite le še do 1.decembra.

Sporoča se število čebeljih družin na dan 15. april in 31. oktober. Število družin lahko sporočite z obrazcem ki ste ga dobili po pošti ali pa z pomočjo spletne aplikacije, ki jo najdete na naslovu:
https://storitve-mkgp.gov.si/dad/sir_javno/w_apis_census.startup