Zasejevanje gozdnih površin, ki so utrpele škodo po naravni nesreči.

23.11.2018 11:18:22
Tehnologija
Danes smo se dogovoril z Zavodom za gozdove, da nam v februarski številki Slovenskega čebelarja predstavijo potek sanacije škode v gozdovih privatne lastnine, ki so utrpeli škodo v naravni nesreči.
Seznanili nas bodo z možnosti pridobitve brezplačnih sadik dreves, ki jih zagotovi država in izbira ustreznih sadik za posamezno območje.  

Aleš Bozovičar, ONS