Priprava načrta za čebelarska usposabljanja v programskem letu 2019

27.08.2018 9:57:44
Izobraževanje
ČZS želi pri čebelarskih društvih in območnih čebelarskih zvezah preveriti potrebo po izvedbi čebelarskih usposabljanj. Povratna informacija s terena bo organizatorjem v pomoč pri oblikovanju načrta usposabljanj v okviru ukrepa »Usposabljanje čebelarjev« iz Uredbe ukrepov na področju čebelarstva v programskem letu 2019. Zato vas prosimo, da svoje morebitne potrebe najpozneje do 5. 10. 2018 sporočite g. Marku Borku na e-naslov: marko.borko@czs.si ali po pošti na naslov ČZS. Glede na razpoložljivo število ur usposabljanj in zbranih povratnih informacij bomo po načelu enakomerne zastopanosti območij usposabljanja razporedili po vsej Sloveniji. Čebelarskim društvom so na razpolago teme usposabljanj v naslednjih vsebinskih sklopih:

Biologija in oskrba čebeljih družin
 • Izbrana poglavja biologije čebel
 • Oskrba čebeljih družin skozi leto
 • Oskrba čebeljih družin za uspešno prezimovanje
Vzreja matic
 • Vzreja čebeljih matic
 • Vzreja čebeljih matic – delavnica
Čebelje paše
 • Prepoznavanje medovitih rastlin
 • Gozdne paše
 • Sadjarstvo in čebelarstvo
 • Terenski ogledi medonosnih rastlin in povzročiteljev gozdnega medenja
Podjetništvo in trženje
 • Čebelarski turizem
 • Medena kulinarika − delavnica
 • Apiterapija
 • Zgodovina čebelarstva

Tečaji za čebelarje začetnike
ČZS razpisuje tečaje za čebelarje začetnike, ki bodo predvidoma potekali od januarja do junija 2019 (teorija in praksa). Območne čebelarske zveze oz. čebelarska društva naj vlogo za izvedbo tečaja pošljejo najpozneje do 5. 10. 2018 g. Marku Borku na e-naslov: marko.borko@czs.si ali po pošti na naslov ČZS. Vloga mora vsebovati podatke o predvidenem kraju izvedbe tečaja in podatke za stik čebelarskega društva. V njej lahko navedete morebitne izvajalce učnega načrta tečaja v svojem okolju. Zaradi omejenih zmožnosti bo potrjen največ en tečaj na volilni okoliš ČZS. Območne zveze in ČD prosimo, da se glede določitve lokacije tečaja v posameznem volilnem okolišu dogovorijo med seboj. Po koncu razpisa, ko bo znan dokončen razpored tečajev v programskem letu 2019, bo v Slovenskem čebelarju in na spletni strani ČZS objavljen razpis za zbiranje prijav zainteresiranih kandidatov za tečaje.
ČZS