Pomen testnega vložka v panju

18.07.2018 15:15:13
Tehnologija
Varoja predstavlja enega izmed največjih problemov v svetovnem čebelarstvu, boj proti njej pa je ena glavnih nalog in izzivov sodobnega čebelarja. Za uspešno čebelarjenje je potrebno število varoj pravočasno zmanjšati na obvladljivo raven, za kar pa je potrebno poznati stopnjo napadenosti družine z varojo. Čeprav je točno število varoj v čebelji družini nemogoče določiti, pa ga lahko z uporabo različnih postopkov ocenimo. Eden izmed bolj uporabnih, preprostih in zanesljivih načinov za ocenjevanje je uporaba testnega vložka, na katerem spremljamo naravni odpad in odpad varoje po uporabi sredstev za zatiranje.

Testni vložek je sestavljen iz okvirja, mreže in podnice. V nakladnih panjih in v novejših izvedbah AŽ panjev je sestavni del panja ter tako imenovane mrežaste podnice. V starejše različice AŽ panjev pa se testni vložek vstavlja dodatno.
Priporočljivo je da je vložek oblikovan tako, da je omogočen pregled vsebine vložka, ne da bi bilo potrebno odpirati notranja mrežasta vratca. Delo z takšnim vložkom poteka hitreje, s samim pregledom pa čebele manj vznemirimo, zato so tudi manj agresivne. Testni vložek naj bo v vsakem panju, pokriva pa naj celotno površino podnice. Okvir in mreža morata preprečevati stik čebel z drobirjem in odpadlimi varojami na vložku. V nasprotnem primeru se lahko varoje ki niso poginile, ponovno prisesajo na čebele, kar bo pripomoglo k povečevanju števila tega zajedavca. Dno vložka ki je izdelano iz plastike ali pločevine, naj bo svetle (najbolje bele) barve. Temne varoje bodo na takšnem vložku bolj opazne, kar nam bo omogočilo hitrejši in bolj natančen pregled.
Pri metodi spremljanja naravnega odpada varoj, število varoj v panju ugotavljamo glede na povezavo med dnevnim odpadom varoje in številom vseh varoj v panju. V spomladanskem in zgodnjem poletnem obdobju, dnevno odpade ena na vsakih 150 varoj. V poznem poletnem času odpade ena na vsakih 300, v pozno jesenskem času (oktober, november) pa ena na vsakih 500 varoj.

 Z vidika spremljanja dogajanja v čebelji družini in spremljanja odpada varoj, bi bilo idealno da so testni vložki v vseh panjih prisotni preko celega leta. Vendar pa testni vložek predstavlja oviro pri posegih v panj, v njem se nabira drobir ter skriva voščena vešča, kar onemogoča pravilno higieno v panju. Testni vložek je zato potrebno vstaviti v panj v ključnih delih leta, ko moramo preverjati stanje napadenosti čebelje družine z varojo. Takrat vložke vstavimo za dobo vsaj 14 dni, ter jih nato odstranimo in očistimo. Če so vložki v panjih prisotni spomladi in poleti, jih je priporočljivo pregledovati na vsakih 5-7 dni, ker bi v daljšem časovnem obdobju, zaradi drobirja na podnici, varoje težje opazili. Število varoj na podnici, delimo s številom dni od vstavitve vložka, tako da dobimo vrednost za dnevni odpad varoj. To število spomladi in v začetku poletja množimo s 150, v poznem poletju z 300, ter jeseni z 500, ter tako dobimo oceno za število varoj v družini. V juliju je še dopustno število naravno odpadlih varoj do 3 varoje na dan. V primeru, da je odpad večji se o nadaljnjih ukrepih in zatiranju varoje posvetujemo z veterinarjem specialistom za zdravstveno varstvo čebel na VF NVI (   http://www.vf.uni-lj.si/si/zdravstveno-varstvo-cebel/  ).


Ker smo vstopili v čas ko bo potrebno pričeti z poletnim zatiranjem varoj in njihovo število zmanjšati, je priporočljivo spremljati tudi odpad varoj po uporabi sredstev za zatiranje. Z pregledi vložkov ugotavljamo uspešnost zatiranja in napadenost čebelje družine, kar nam je kažipot za nadaljnja zatiranja.
Testni vložek je tudi dober pokazatelj stanja čebelje družine v različnih obdobjih leta. V zimskem času glede na drobir na testnem vložku ocenimo obseg in širjenje gnezda, ter porabo hrane. V spomladanskem času pa lahko z opazovanjem drobirja na podnici, spremljamo razvoj čebelje družine na da bi vanjo posegali. Pri močni družini je drobirja več, pri šibki manj, ča pa drobirja na podnici ni, lahko sklepamo tudi na propad družine. Če je na testnem vložku prisotno večje število čebeljih nožic in kril je to znak ropa ali napada čebeljih družin s strani os ali sršenov, v zimskem času pa tudi znak prisotnosti glodavcev (predvsem rovk) v panju. Preko testnega vložka hitro ugotovimo tudi okužbo čebelje družine z poapnelo zalego, saj na njem najdemo odmrle ličinke.

Prisotnost testnega vložka v panjih ima za čebelarja številne prednosti. Preko njega dobimo oceno števila varoj v čebelji družini, kar je nujna informacija pri zatiranju varoje. Omogoča tudi spremljanje uspešnosti zatiranja varoj in spremljanje stanja v čebelji družini preko celotnega leta. Če je vložek oblikovan tako, da je dostopen brez odpiranja notranjih (mrežastih) vratc, je delo z njim hitro in manj stresno za čebele.


Simon Golob, JSSČ
 Vir:   
Auguštin V., Meglič M. 2007. Varoja, čebela, čebelar. Lukovica, Čebelarska zveza Slovenije: 182 str.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 
 

Fotografije