Hrušev ožig nova okužena mesta

11.07.2018 16:24:22
Tajništvo
Obveščamo vas, da so bili v letu 2018 v času cvetenja gostiteljskih rastlin ponovno izpolnjeni pogoji za nastop cvetnih okužb s hruševim ožigom. Potrjen je bil večji obseg okužb s hruševim ožigom v občini Velika Polana, ki je bila zato določena kot okuženo območje. Dne 30.5.2018 je bila izdana nova sprememba odločbe št. U3430-4/2013-6 o določitvi mej okuženih in nevtralnih območij ter žarišč okužbe s hruševim ožigom.

Seznam mej okuženih in nevtralnih območij ter žarišč okužbe (priloga 1 tega dopisa) je objavljen na spletnih straneh Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: UVHVVR) (http://www.uvhwr.si) ter na Fitosanitarnem prostorskem portalu Slovenije: http://qis.furs.qov.si/preql/#confiq=PN 1 xml. Seznam se bo glede na morebitne nove najdbe sproti dopolnjeval in objavljal na zgoraj navedenih spletnih straneh o čemer boste obveščeni tudi po elektronski pošti.

V skladu s Pravilnikom o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje hruševega ožiga (Uradni list RS, št. 50/14), je potrebno upoštevati določbe, ki se nanašajo na omejitve premika čebeljih družin. Zaradi nove situacije vam še enkrat pošiljamo zahteve za premik čebeljih družin, ki so natančneje opisane v prilogi 1 tega dopisa.

Pred premikom čebeljih družin iz okuženih območij je v obdobju trajanja nevarnosti okužbe s hruševim ožigom treba obvestiti fitosanitarnega inšpektorja na pristojnem Območnem uradu UVHVVR (priloga 2 tega dopisa) o nameri premeščanja in izvedbi enega od karantenskih ukrepov. Obdobje omejitev je za Primorsko od 15. marca do 30. junija, za preostalo Slovenijo pa od 25. marca do 30. junija.

Temu dopisu prilagamo tudi obvestilo, s katerim imetnik čebelje družine opremi prevozna sredstva za premik čebel oziroma čebelnjake in obvesti pristojnega fitosanitarnega inšpektorja o nameri premeščanja in katerega od karantenskih ukrepov bo izvedel (priloga 3).