Krmljenje čebeljih družin v brez pašnem obdobju

10.07.2018 14:55:29
Tehnologija
Zaradi zgodnjega razvoja rastlin se je tudi brez pašno obdobje letos pričelo prej kot smo  vajeni. Ker je večina pomembnejših medonosnih rastlin že odcvetela in je paše v naravi premalo, moramo pričeti z postopnim krmljenjem čebeljih družin. Če rednega dotoka hrane v panj ni  čebele začnejo porabljati zaloge, ob manjši količini zalog pa matica zmanjša obseg zaleganja, kar vodi v manj razvite in šibke družine.

Redno je potrebno spremljati gibanje čebelarske tehtnice, ko je stanje na tehtnici negativno več kot tri dni, je potrebno pričeti z krmljenjem. Čebelje družine krmimo z tolikšnimi količinami raztopine kot v enakem obdobju znaša negativno stanje na tehtnici. Čebele bodo dobile dovolj hrane za pokritje svojih potreb, imele bodo občutek, da je v naravi še prisotna paša. Posledično matica ne bo zmanjšala obsega zaleganja, razvoj družine pa se ne bo ustavil. Ker lahko gospodarska družina v tam času porabi tudi do 60 dag hrane na dan, je krmljenje nujno, še posebno pozornost pa moramo nameniti oskrbi narejencev, ometencev in rojev, ter gospodarskih družin po točenju.

Poleg krmljenja s pogačo je v poletnem času najbolj priporočljiva metoda počasnega odvzema sladkorne raztopine, tako imenovana metoda kapanja. Pri tej metodi čebele raztopino porabljajo bolj enakomerno, razvoj družine je ugodnejši, ker je manj možnosti za nastanek ropa pa je lahko sladkorna raztopina v panju prisotna tudi preko dneva. Ker čebele sladkorno raztopino porabljajo nekaj dni, imamo z krmljenjem tudi manj dela, saj čebel ni potrebno krmiti vsak dan. Da se sladkorna raztopina v panju ne bi pokvarila, jo naredimo v razmerju 2:1 v prid sladkorja, v panje pa vstavimo največ 2-3 l raztopine, oziroma toliko, kolikor jo čebele v danem času porabijo.

Ker je nevarnost nastanka čebeljega ropa v poletnem času velika, krme in ostalih virov sladkorja ne puščamo v bližini čebelnjaka, polito sladkorno raztopino pa čim prej počistimo. V vročih poletnih dneh poskrbimo tudi, da imajo čebele ves čas na voljo dovolj neoporečne vode, kar je še predvsem pomembno če čebele krmimo s sladkorno pogačo.

Krmljenje po metodi počasnega odvzema:

1.) Krmljenje preko PVC kantic, in cevke z mrežico. Kantice z raztopino pripravimo pred krmljenjem in jih prenesemo (ali  prepeljemo) do čebelnjaka ali pa raztopino v kantice nalivamo v samem čebelnjaku. Postavimo jih v medišče panja, oziroma za zadnja mrežasta vratca (pri panjih kjer je za to dovolj prostora). Čebele preko cevke odvzemajo sladkorno raztopino, mrežica pa preprečuje, da bi se v njej utapljale ali zašle v izpraznjeno posodo. Pazimo da cevko  postavimo tako da je čebelam omogočen vstop vanjo. Delo poteka hitreje če imamo PVC kantic dvakrat toliko kot čebeljih družin, saj pri krmljenju prazne kantice v panjih le zamenjamo z polnimi.

2.) Krmljenje prek kapilarnega odvzema. V pokrov manjšega PVC vedra izvrtamo do štiri luknjice premera 2,0 mm. V vedro nalijemo sladkorno raztopino, ga zapremo, rahlo stisnemo, da ustvarimo podtlak in ga obrnemo na pokrov. Pokrov podložimo tako, da čebelam omogočimo gibanje pod vedrom in ga postavimo na matično rešetko ali za plodiščne sate. Poleg PVC vedra lahko za krmljenje uporabimo tudi plastenke in steklene kozarce.
 
Krmljenje po metodi hitrega odvzema:

Pri metodi hitrega odvzema sladkorne raztopine (primer pitalnikov v klasičnem AŽ panju), čebele krmimo z manjšimi količinami sladkorne raztopine ( 2-3 dl), katero v pitalnike nalivamo najmanj vsak drugi dan. Da preprečimo nastanek ropa, pred začetkom krmljenja  preverimo tesnenje pitalnikov, katere po potrebi popravimo ali zamnjamo. Čebelje družine vedno krmimo v večernem času (po sončnem zahodu), v pitalnike pa nalijemo le toliko raztopine kot jo čebele do jutra porabijo.
 
Ker je od oskrbe čebeljih družin v brez pašnem poletnem obdobju odvisna prezimitev le teh in s tem tudi prihodnja čebelarska sezona, je izrednega pomena, da si sedaj vzamemo čas in za čebele primerno poskrbimo ter jih nakrmimo.
 
Simon Golob, JSSČ
 
 
 
 
 

Fotografije