PAVILJON ČEBELJI SVET ČEBELARSKI ZVEZI SLOVENIJE !

03.07.2018 13:54:25
Predsednik
PAVILJON ČEBELJI SVET ČEBELARSKI ZVEZI SLOVENIJE !
  
MKGP nas je razveselil z naslednjo informacijo:
"Po odločitvi ministra se na MKGP pripravlja besedilo pisnega dogovora med MKGP in ČZS o brezplačni oddaji paviljona Čebelji svet Čebelarski zvezi Slovenije z namenom izvajanja aktivnosti ozaveščanja javnosti o pomenu čebel, javne službe v čebelarstvu in promocije čebelarstva. "
  
V četrtek na UO ČZS bom predlagal, da ČZS izvede javni razpis za izbor najboljše lokacije za trajno postavitev paviljona čebelji svet! V ta namen bom predlagal UO ČZS imenovanje  delovne skupine v sestavi: Marko Alauf, Lidija Senič, Peter Kozmus, Tanja Strniša in Luka Kočevar, ki bo pripravila razpis in predlagala UO ČZS (na podlagi prispelih vlog), najprimernejšo lokacijo.
ČZS se ministru Dejanu Židanu in vsem na MKGP zahvaljuje.  Paviljon bo tako služil tudi v bodoče svojemu namenu!

Boštjan Noč, predsednik ČZS