ČZS prejemnica prestižne nagrade Naša Slovenija 2017

11.06.2018 9:10:14
Tajništvo
Gibanje KULTURA-NATURA SLOVENIJA, pod vodstvom predsednika Slavka Mežeka, že osem let podeljuje priznanja NAŠA SLOVENIJA za dosežke pri ohranjanju naše skupne kulturne in naravne dediščine / krajine v Sloveniji in zamejstvu. Priznanja podeljuje v štirih kategorijah. 
Nagrado v 4. kategoriji IZOBRAŽEVANJE,USPOSABLJANJE IN OZAVEŠČANJE je za leto 2017 pripadla Čebelarski zvezi Slovenije. Svečana podelitev priznanj je bila 9.6.2018 ob 11. uri v Domu kulture na Razkrižju. 

V imenu Čebelarske zveze Slovenije se je podelitve, po pooblastilu predsednika ČZS Boštjana Noča, udeležil podpredsednik Janez Vencelj. Ob prejemu prestižne nagrade se je zahvalil za priznanje in poudaril pomembnost ohranjanja čebele in drugih opraševalcev in s tem tudi narave. Poudaril je tudi, da je ČZS dejavna in uspešna tako na področju KULTURE kakor tudi NATURE.
Gostitelj prireditve je bila Občina Razkrižje z županom Stankom Ivanušičem na čelu. 


Priznanja Naša Slovenija so pozornost trajne umetniške vrednosti - to pot jih je naklonila akademska slikarka Dora Plestenjak.

Prireditev in podelitev, s pestrim kulturnim programom, se je odvijala v Domu kulture Razkrižje. Po končani prireditvi je gostiteljica Občina Razkrižje, udeležence popeljala na pester in zanimiv ogled razkriške Ulice muzejev – prazgodovinsko naselbino, zemljanko, čevljarski, dimnikarski in zdenčarski muzej, žganjekuho in ogled Ivanovega izvira. Lepo in doživeto z živimi prizori. Vredno ogleda. Manjkalo pa ni niti razkriških mlincev in dobre kapljice iz občinskega vinograda.


PREJEMNIKI PRIZNANJ NAŠA SLOVENIJA 2017
Odbor za podelitev priznanj Naša Slovenija 2017, ki ga zadnja štiri leta vodi koroška Slovenka dr. Helga Maurer-Lausegger, je pregledal pravočasno prispele in ustrezno utemeljene predloge ter izbral naslednje prejemnike:
1. kategorija: OHRANJANJE DEDIŠČINE 
- JANEZ ŠKRABEC, podjetnik in mecen, za obnovo in celostno oživitev Škrabčeve domačije na Hrovači pri Ribnici
2. kategorija: RAZISKOVANJE IN UVELJAVLJANJE DEDIŠČINE
- AKADEMSKA FOLKLORNA SKUPINA AFS FRANCE MAROLT, Ljubljana - DRUŽBA ROGOS, Doberdob, za celostno predstavljanje naše skupne dediščine na Tržaškem in Goriškem
3. kategorija: ZASLUGE POSAMEZNIKOV ali ORGANIZACIJ
- NUŽEJ TOLMAJER, vsestranski kulturni delavec na avstrijskem Koroškem in v skupnem slovenskem kulturnem prostoru, Radiše - Celovec - MATJAŽ BROJAN, novinar, publicist, raziskovalec, Domžale - IZTOK ILICH, publicist in prevajalec, za monografijo BREZMEJNA SLOVENIJA - MIRO KAČAR, za neprecenljiv prispevek pri oživljanju vasi Sorica in izročila slikarja Ivana Groharja
4. kategorija: IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE IN OZAVEŠČANJE
- CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI – CŠOD, Ljubljana
-ČEBELARSKA ZVEZA SLOVENIJE, za globalni projekt SVETOVNI DAN ČEBEL - VIGENJC, glasilo Kovaškega muzeja Kropa.
 
Foto:J.V. in T.I.
Janez Vencelj-podpredsednik ČZS
 

Fotografije