Za čebelarje možna registracija novih dopolnilnih dejavnosti na kmetiji

07.06.2018 14:34:58
Varna hrana
Vlada RS je sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji, ki za čebelarja prinaša nekaj pozitivnih novosti.
Čebelar, ki ima vsaj 10 čebeljih družin, bo v bodoče, poleg do sedaj možnih dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, lahko kot dopolnilno dejavnosti na kmetiji izvajal tudi nego telesa in sproščanje z zrakom iz čebeljega panja. To bo čebelarju omogočilo, da bodo lahko v svojo ponudbo vključili medeno masažo in sproščanje s panjskim zrakom, ter svetovanje uporabnikom čebeljih pridelkov (med, cvetni prah, matični mleček, propolis in vosek) za krepitev zdravja.
Eden od pogojev za opravljanje dopolnilne dejavnosti svetovanja uporabnikom čebeljih pridelkov je ustrezna izobrazba nosilca. Nosilec dopolnilne dejavnosti mora imeti najmanj srednjo strokovno izobrazbo s področja kmetijstva oziroma gozdarstva ali pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo s tega področja oziroma mojstrski izpit s tega področja ali izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi najmanj prve stopnje.
 
Sproščanje s panjskim zrakom se lahko opravlja v čebelnjaku, ki pripada kmetiji, medtem ko se medena masaža  lahko opravlja na kmetiji ali na naslovu nosilca kmetije ali pa v čebelnjaku, če se le ta nahaja neposredno na kmetiji ali na naslovu nosilca kmetija. Za opravljanje masaž morajo biti zagotovljeni minimalni sanitarno zdravstveni pogoji, ki jih predpisuje Pravilnik o minimalnih sanitarno zdravstvenih pogojih za opravljanje dejavnosti higiene nege in drugih podobnih dejavnikov. Nosilec dejavnosti mora zagotavljati izvajanje dobre higienske prakse, ki obsega zagotavljanje higiensko tehničnih pogojev, vzdrževanje opreme in pribora, čiščenje, razkuževanje, usposabljanje osebja in ravnanje z odpadki. Celoten pravilnik najdete v prilogah sporočila.
Uredba, ki bo stopila v veljavo 14.6.2018, za čebelarje omogoča opravljanje dodatnih dejavnosti in verjamemo, da bo pripomogla k širši ponudbi slovenskih čebelarjev.  Celotno Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji si lahko preberete na spletni strani http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED7305.