APEL KMETOVALCEM K SKRBI ZA ČEBELE

06.06.2018 15:00:46
Tehnologija

 
S svojo prisotnostjo, marljivim delom in opraševanjem, čebele bistveno vplivajo na okolje, raznolikost rastlin v njem ter kar je najpomembnejše, na pridelavo hrane. Čebele spadajo med ene najpomembnejših opraševalcev, saj sodelujejo pri opraševanju različnih cvetočih rastlin ter posledično pri pridobivanju hrane. Od opraševanja s strani čebel je odvisnih več kot 80% kulturnih rastlin, vsaka tretja žlica hrane, čebele pa oprašijo tudi večino sadnega drevja. Poleg posrednega vpliva na pridelavo hrane imajo čebele tudi velik vpliv pri razmnoževanju in ohranjanju nekaterih rastliniskih vrst, ter posledično pri ohranajanju pestrosti okolja.

Ker je velik del pridelave hrane in kmetijske dejavnosti odvisen od čebel, čebelarji pozivamo kmetovalce, da pri svojem delu skrbijo tudi  za varovanje čebel ter okolja v katerem te živijo.
 
Poleg skrbi za čebele pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev (FFS) morajo kmetovalci pozornost nameniti tudi obdelavi in košnji travniških in njivskih površin, na katerih rastejo cvetoče in medonosne rastline, ki privalbljajo čebele. Kmetovalci njivske površine velikokrat posejejo z različnimi medovitimi rastlinami, kot so detelje (bela, perzijska, rdeča ali inkarnatka), facelija, ajda in oljna ogrščica, katere pokosijo, podorjejo ali požanjejo. Za  čebele je najbolje, da se površine z medečimi rastlinami pokosi oziroma obdela, v času ko rastline že odcvetijo in jih čebele ne obiskujejo več. Če se košnja oziroma obdelava takšnih površin izvede v času cvetenja le teh, je potrebno delo izvesti pozno zvečer, zgodaj zjutraj oziroma ponoči, v času ko čebel ni na cvetju.
 
Kmetovalci se morajo pri svojem delu zavedati, da so oni, okolje v katerem živijo in uspeh njihovega dela, posredno močno odvisni od čebel. Nujno je, da delujejo tako, da s svojim delom čebelam ne škodijo ter da skrbijo za ohranjanje čebel in biotske pestrosti okolja.
Za sam obstoj in razvoj obeh panog, ter ohranitev čebel je nujno sodelovanje in komunikacija med kmetovalci in čebelarji, ki svoje dejavnosti opravljajo na istih območjih.


Simon Golob, svetovalec za tehnologijo čebelarjenja