Čebelarjenje-kako začeti

30.04.2018 9:48:25
Tehnologija
Ker imamo v Sloveniji zelo bogato čebelarsko zgodovino, in bi lahko rekli da imamo zato čebelarjenje že v genih, se vsako leto veliko ljudi odloči da bodo postali čebelarji. Ker posebnih omejitev ni , lahko čebelar postane vsak, ki si tega  želi. Oviro pri čebelarjenju pa predstavlja le alergija na čebelji pik, saj lahko le ta pri ljudeh, ki jo imajo, čebelarjenje spremeni v življenjsko nevarno delo. Kot pri vsaki dejavnosti je tudi tukaj potrebno nekje začeti.
Mnogi ljudje začnejo čebelariti, ker želijo nadaljevati družinsko tradicijo, ker od znanca dobijo roj ali pa naseljene čebelje družine. Nekateri  si čebele, ko je želja dovolj močna, kupijo. Vsem nam pa je skupno da so nas te male in marljive živali očarale in navdušile do te mere da se z njimi vsakodnevno ukvarjamo.  Pri odločitvi o začetku čebelarjenja se moramo zavedati tudi da so čebele živa bitja in jih tako kot ostalih živali, ne smemo pripeljati domov brez predhodnega tehtnega premisleka o delu in odgovornosti, ki nas čakata. Čebelarjenje ni samo pridobivanje  čebeljih pridelkov in prodaja le teh, kot pričakuje marsikateri opazovalec, temveč je veliko več. Kadar je potrebno si moramo za čebele vzeti čas in v panjih opraviti potrebno delo. Kdor začne čebelari samo z mislijo na dobiček  od pridobivanja čebeljih pridelkov, za delo s čebelami pa si ne vzame dovolj časa, bo pri delu hitro obupal, ob tem pa bodo najbolj trpele čebele. Le te potem največkrat propadejo saj jih  obišče le takrat ko pobere sadove njihovega dela. Ko pa je potrebno čebele pregledati, nakrmiti in zdraviti pa nanje pozabi.
Za vse tiste, ki želijo z čebelami delati resno pa je spodaj nekaj napotkov za lažji in uspešnejši začetek čebelarske poti.

IZBIRA PANJSKEGA SISTEMA : Preden si omislimo čebeljo družino se moramo odločiti v kakšnem panjskem sistemu želimo čebelariti. Izbira panja je pomembna tako za začetno delo, kot za kasnejši razvoj in širjenje čebelarstva.  Panje razlikujemo med nakladnimi in listovnimi.  Prvi pri katerih  pri nas prevladujejo LR panji so cenejši, postavimo jih na prosto, prostor v panju lahko spreminjamo glede na potrebe čebel, zato je tudi delo z njimi hitrejše, donosi medu pa večji. Delo z njimi fizično bolj naporno, saj namesto posameznih satov dvigujemo cele naklade. V Sloveniji večina čebelarjev čebelari v različnih izvedbah AŽ panjev ki spadajo v skupino listovnih panjev. Delo z njimi je fizično manj naporno, panje postavljamo v čebelnjak, zaradi bolj kompleksne izdelave so dražji, za delo z njimi pa potrebujemo več časa. Poznamo tudi druge vrste panjev, ki pa so vsaj pri nas manj pogosti. Pri izbiri panjskega sistema je potreben tehten premislek, saj lahko kasnejše menjave panjskega sistema povzročijo nepotrebne stroške.  

NAKUP ČEBELJIH DRUŽIN : Do čebeljih družin lahko pridemo z nakupom naravnih ali umetnih rojev, ali pa z nakupom naseljenih čebeljih panjev. Pri nakupu čebeljih družin moramo biti pozorni predvsem kakšne družine kupimo. Pozorni smo na zdravstveno in splošno stanje čebel ter na čistor kranjske rase čebel, to je na prisotnost čebel z rumenimi obročki na zadku. Čebelje družine ne smejo kazati napadenosti z varojo in znakov obolelosti za poapnelo zalego ter drugimi boleznimi. Biti morajo močne in polne čebel, saj se bo le taka družina razvila v dobro gospodarsko družino. Čebeljih družin nikoli ne pripeljemo  iz območij, katera so zaprta zaradi okužbe z hudo gnilobo. Pred prodajo pa mora prodajalec izpolniti obrazec –Promet s čebelami, katerega podpiše tudi veterinar NVI. Priporočljivo je da začetniku pri nakupu svetuje izkušen čebelar.

ČEBELNJAK : Čebelnjak je vsak  prostor, kjer so v panjih nameščene čebelje družine, kamor spadajo postavljeni stalni objekti,  prostor na katerem so postavljeni prosto stoječi čebelji panji ali postavljena premična prevozna enota. Od želje vsakega čebelarja je  odvisno v kakšnem čebelnjaku bo čebelaril, njegova dolžnost pa je da čebelnjak registrira. Registracijo opravi tako da v roku 30 dni po naselitvi panjev na Upravo za varno hrano (UVHVVR) pošlje izpolnjen obrazec za vpis v register čebelnjakov. Po prejemu registrske oznake pa mora le to v roku 7 dni namestiti na vidno mesto na čebelnjaku. V primeru da čebelnjak stoji na parceli, ki ni v lasti čebelarja, je za postavitev potrebno še soglasje lastnika parcele. Vsi čebelnjaki morajo biti registrirani in ustrezno označeni, čebelar pa je dolžan predhodno javiti vsake premike čebeljih družin in letno poročati o številu čebeljih družin. V primeru začasnega premika družin iz že registriranega čebelnjaka je možna tudi registracija začasnega čebelnjaka, katerega se za določeno obdobje označi z izjavo veterinarja o premiku čebel.

VPIS V ČEBELARKSO DRUŠTVO, IZBIRA MENTORJA IN IZOBRAŽEVANJE: Priporočljivo je, da se vsak  nov čebelar vpiše v lokalno čebelarsko društvo, kjer se bo imel možnost izobraževati,  deliti izkušnje in se tudi družiti s čebelarskimi kolegi. V društvu mu bodo pomagali pri reševanju težav in pri izbiri mentorja. Mentor bo novemu čebelarju  pomagal pri začetnih korakih na čebelarski poti. Priporočljivo je da ima mentor izkušnje z čebelarjenjem, da čebelari po načelih dobre čebelarske prakse, da čebelari v bližini in v enakem panjskem sistemu, ter da je pripravljen pomagati  in deliti znanje in izkušnje.  Za uspešno delo z čebelami je pomembno, da se vsak čebelar o čebelah in delu z njimi tudi sam pouči. Še pred naselitvijo panjev čebelar potrebuje ustrezno začetno znanje, ki ga bo pridobil s prebiranjem literature, kot so čebelarski priročniki in spletna  gradiva priznanih avtorjev in novejšega datuma. Znanje bo sčasoma nadgradil z prebiranjem nove literature, z izobraževanji in z lastnimi izkušnjami.

OPREMA : Ker samo čebele in znanje za uspešno čebelarjenje niso dovolj, čebelar za delo potrebuje tudi določena orodja in opremo. Poleg panja, zadostnega števila primernih satnic. čebelar potrebuje tudi nekaj osnovnih orodij, kot so omelo, panjski nož ali vzvod, kadilnik za umiritev čebel, kozica za postavitev satov, sipalnik. Pri delu bo potreboval tudi ustrezno zaščitno opremo (jakna, kombinezon, klobuk z mrežo in rokavice), ki naj bo primernih materialov in velikosti, da bo omogočala nemoteno delo.  Ko bodo čebele napolnile medišča, bo čebelar potreboval tudi opremo za točenje medu, točilo, cedila in  posode za shranjevanje medu primernih materialov in dimenzij ter stojalo in orodja za odpiranje voščenih pokrovčkov na satju. Ko se bo obdobje izkoriščanja paš končalo in se bo bližala jesen, bo čebelar potreboval  tudi opremo in sredstva za zatiranje pršice varoje, ter sladkor in opremo  za krmljenje čebel.
V čebelnjak prinašamo samo novo, oziroma ustrezno očiščeno in razkuženo opremo, vsekakor pa zaradi preprečevanja bolezni  ne  uporabljamo opreme, orodij in panjev sumljivega porekla. Pri izbiri opreme je priporočljivo upoštevati priporočila drugih čebelarjev  ter navodila mentorja, kateri bo na podlagi izkušen pomagal pri izbiri.

Ob dobrem delu in z malo sreče se bo čebelarju ves vložek denarja, časa in truda kmalu povrnil v obliki sladkih pridelkov iz čebeljih panjev.

Simon Golob, JSSČ