Promocija sajenja medovitih rastlin

16.04.2018 16:05:28
Predsednik

Promocija sajenja medovitih rastlin

16. maja bo Nedeljskemu dnevniku priložena posebna "mapica" z opisom pomena sajenja medovitih rastlin in seme sončnic v nakladi 100.000 izvodov.
Gre za skupen projekt ČZS in MKGP.
Boštjan Noč

Fotografije