Program in prijava na 41. državno srečanje in tekmovanje mladih čebelarjev

16.04.2018 9:50:52
Izobraževanje
OPOMNIK
Letošnje 41. državno srečanje in tekmovanje mladih čebelarjev bo v soboto, 5. maja 2018, v prostorih OŠ Jurija Dalmatina Krško, Šolska ulica 1, 8270 Krško. Mentorji čebelarskih krožkov naj prijave tekmovalnih ekip pošljejo preko >>>spletnega obrazca<<< (KLIKNI NA POVEZAVO), najpozneje do torka 17. aprila 2018. Poznejših prijav zaradi organizacije tekmovanja ne bomo upoštevali.
Tekmovanje bo potekalo na podlagi Pravilnika o državnem srečanju in tekmovanju mladih čebelarjev, ki je objavljen na spletni strani ČZS. Tekmovanje za vse težavnostne stopnje bo potekalo v pisni obliki iz naslednjih tematskih sklopov: teoretično znanje s področja čebelarstva, prepoznavanje medovitih rastlin, delo s čebelami, mikroskopiranje in prepoznavanje sortnosti medu.
Vprašanja iz sklopa teoretičnega znanja bodo sestavljena na podlagi učbenika Marije Mlaker Šumenjak »Čebela se predstavi« (2011). Tematski sklop vprašanj o prepoznavanju medovitih rastlin bo letos obsegal: 1. gradivo »Podatkovna baza medovitih rastlin IMYB – SLOVENSKI DODATEK« in z gradivom povezana vprašanja; 2. slike iz učbenika »Čebela se predstavi« in z njimi povezana vprašanja. Na nižji stopnji ne bo vprašanj iz gradiva Podatkovna baza, prav tako ne bo preverjanja znanja latinskih imen rastlin. Vsa vprašanja iz sklopa medovitih rastlin se bodo nanašala samo na rastline, ki so predstavljene v učbeniku »Čebela se predstavi«. Vprašanja za tematski sklop delo s čebelami bodo sestavljena na podlagi didaktičnega pripomočka osnovnega in nadgrajenega kompleta slikovnih satov, in sicer s slikami v testni poli z izbirnimi vprašanji o: 1. prepoznavanju satov, 2. urejanju satov, 3. osnovni odbiri in 4. izločitvi starega satja. Na nižji stopnji bodo samo vprašanja o prepoznavanju satov. Vprašanja o tematskem sklopu mikroskopiranje bodo sestavljena na podlagi gradiva Mikroskopiranje – anatomija čebele ter cvetni prah, in sicer s slikami v testni poli z izbirnimi vprašanji o: 1. prepoznavanju delov čebeljega telesa, 2. pravilnem poimenovanju delov čebeljega telesa, 3. prepoznavanju delov telesa posameznih osebkov v čebelji družini in 4. poimenovanju peloda (njegov izvor) po slovenskem poimenovanju rastline. Na nižji stopnji bodo samo vprašanja o prepoznavanju delov čebeljega telesa in prepoznavanju delov telesa posameznih osebkov v čebelji družini. Vprašanja iz sklopa prepoznavanje sortnosti medu bodo vezana na poskušanje vzorčkov medu iz shem višje kakovosti (Slovenski med z označeno geografsko označbo, Kočevski gozdni med, Kraški med). Sheme višje kakovosti in vrste medu bodo pred tekmovalnim delom predstavljene vsem tekmovalcem v posebni predstavitvi. Letošnja novost je, da z dodatnim finalnim krogom za tri najboljše ekipe na srednji in na višji stopnji ukinjamo žrebanje za nagrade. Za nižjo stopnjo finalni krog ne bo organiziran. Tekmovalci z zlatimi priznanji vseh treh stopenj bodo prejeli enoletno brezplačno naročnino na Slovenskega čebelarja. Opis poteka finalnega kroga pripravlja delovna skupina in bo posredovan mentorjem v vednost pred tekmovanjem.
Razpored ekip po učilnicah ter razpored za kosilo in vmesni program, bo sporočen v tednu pred tekmovanjem po e-pošti in na spletni strani ČZS. Zaradi vmesnega programa, ki poleg poučnih delavnic na različne teme vključuje tudi ogled krajevnih znamenitosti, udeležence prosimo, da se primerno oblečejo in obujejo, s seboj pa naj imajo tudi nahrbtnike in dežnike, če bi deževalo. Rezultati bodo razglašeni na sklepni prireditvi tekmovanja, pozneje pa bodo objavljeni tudi na spletni strani ČZS ter v SČ, št. 6/2018.
Program tekmovanja si lahko ogledate v spodnji razpredelnici.
8.00–9.30: Zbiranje in registracija tekmovalcev in spremljevalcev v športni dvorani
8.00–9.30: Zajtrk
9.30–9.45: Uvodni program v športni dvorani
9.45–10.00: Razporeditev ekip k nadzornim osebam posamezne učilnice ter odhod v učilnice
10.00–11.00: Tekmovanje v prostorih šole
10.00–11.00: Srečanje mentorjev čebelarskih krožkov v športni dvorani
11.00–14.00: Kosilo za udeležence tekmovanja ter izmenični ogled delavnic
13.00-15.30: Prevzem sadik medovitih rastlin na dvorišču šole
14.00–15.00: Sklepna prireditev z razglasitvijo rezultatov in finalnim krogom za srednjo in višjo stopnjo v športni dvorani
15.00: Odhod proti domu
 
Izpisana povezava na prijavni spletni obrazec: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1d4FlL1Mj64MXVXZFfjxW84flyDaBBuTUMaEmchmBTISgUA/viewform?usp=sf_link
ČZS