Apel za pravilno uporabo FFS

27.03.2018 11:36:58
Tehnologija
Čebela spremlja človeka na njegovi življenjski poti že od pradavnine. Z njenim pridelkom medom si je že v prazgodovini tešil lakoto in celo reševal življenje. Tekom svojega razvoja je človek spoznal še ostale številne koristnosti čebele. Le vlogi čebele kot opraševalca, se lahko zahvalimo za bogat izbor sadja in zelenjave v naši prehrani, kakor tudi za rastlinsko raznovrstnost v naravi.

Ko čebele obiskujejo cvetove,  na katerih nabirajo medičino in cvetni prah,  pogosto pridejo v stik s strupenimi sredstvi, ki  se v kmetijstvu uporabljajo za zaščito rastlin.   V intenzivni pridelavi hrane se uporabi fitofarmacevtskih sredstev za enkrat še ni mogoče izogniti. In dokler bo tako, bo obstajala možnost zastrupitve čebel. Čebelarjenje zatorej postaja zelo zahtevna kmetijska dejavnost, njegovi rezultati pa so odvisni od številnih dejavnikov, med katerimi je sodelovanje kmeta in čebelarja med pomembnejšimi. Soodvisnost je bila v preteklosti premalo poudarjena, celo prezrta. Dejstvo je, da je pridelek kmetov odvisen od pridnosti čebelarjev in tudi pridelek čebelarja odvisen od delovanja kmeta. Eni in drugi morajo imeti odgovornost do okolja in s tem do čebel. Nedvomno je, da se lahko ljudje čebelam zahvalimo za marsikatero dobrino, ki smo je deležni, zato smo dolžni z njimi ravnati previdno in spoštljivo.
 
Da ne bi bili več priča zastrupitvam čebel, čebelarji vse uporabnike FFS prosimo, da te uporabljajo  v skladu  z  načeli dobre kmetijske prakse in varstva okolja.  Posebno pozornost  naj posvetijo čebelam  s sledečimi ukrepi:
-pred načrtovano uporabo FFS natančno preberite priložena navodila, saj je v njih in tudi na embalaži opozorilo, ali je sredstvo strupeno za čebele. V glavnem so za čebele škodljivi vsi insekticidi  in imajo to tudi napisano na etiketi. Posebno bodite  pozorni na znak čebele v rdečem okvirju,
-priporočena sredstva uporabljajte v najnižjih priporočenih odmerkih,
-uporabljajte za čebele manj nevarne pripravke,
-škropite v večernih urah ali ponoči ko se čebele že v panjih,
-pred škropljenjem  pokosite podrast v sadovnjaku ali vinogradu

Da bo na travnikih še naprej veliko raznovrstnih rož in zvokov brenčečih čebel, ter da bodo cvetoča sadna drevesa oprašena, slovenski čebelarji pozivamo vse uporabnike FFS, da  so pri njihovi uporabi skrajno previdni.

ČZS