Slovenski čebelar in Čebelarski terminološki slovar - neprecenljiva za ohranj

22.03.2018 10:25:59
Predsednik
Slovenski čebelar in Čebelarski terminološki slovar - neprecenljiva za ohranjanje SLOVENSKEGA JEZIKA!
 
V prostorih Državnega sveta RS bo na ogled razstava ob 120 letnici izdajanja revije SLOVENSKI ČEBELAR in 10 letnici izdaje SLOVENSKEGA ČEBELARSKEGA TERMINOLOŠKEGA SLOVARJA. Slovenski čebelar je najstarejša strokovna periodična revija v Sloveniji, ki neprekinjeno izhaja že 120 let. Revijo 11 x letno po pošti na dom dobijo vsi člani ČZS in izhaja v nakladi cca 8000 izvodov.
 
Otvoritev razstave bo 15. Maja in bo  del prireditev ob 1. Praznovanju svetovnega dne čebel. Razstavo organizirata skupaj Državni svet RS in Čebelarska zveza Slovenije.

Boštjan Noč, predsednik ČZS