Kakšno ceno postaviti za čebelje pridelke?

09.03.2018 9:40:21
Ekonomika
Čebelarji smo večkrat pred dilemo katera cena je tista prava, ki jo lahko postavimo za čebelje pridelke? Preden se lotimo prodaje na trgu je prav, da poznamo nekaj osnov glede postavitve cene in si odgovorimo na osnovna vprašanja.
Kaj cena pove kupcu?
Cena je tisti dejavnik, ki kupcu sporoča, za kakšen izdelek gre. Zavedati se moramo, da če je cena prenizka, bo pri porabniku zbudila dvom o kakovosti, nasprotno pa bo previsoka cena kupca odgnala h konkurenčnemu ponudniku, ki bo za nižjo ceno ponujal proizvod enakega kakovostnega razreda.  Pomembno je, da kupcu  izdelek, ki ga kupi, prinese večje zadovoljstvo, kot cena, ki jo je plačal. Številne raziskave in študije kažejo na to, da kadar gre za živila višjega kakovostnega razreda, je potrošnik za kakovost vsekakor pripravljen plačati več. Prav tako različne ankete in študije kažejo na to, da je v primeru odločanja o nakupu medu, najpomembnejši dejavnik kakovost, kupcu pa je pomembno tudi poreklo, da ve od kod prihaja med. Pogosto pa se za nakup medu odloča tudi na podlagi poznavanja čebelarja.
Kakšna je cena na trgu?
Kot zanimivost poglejmo kakšne so cene medu na trgu. Na trgovskih policah težko najdemo med slovenskega porekla, v kolikor pa ga, le ta dosega bistveno višjo ceno, kot je cena pri čebelarjih na domu. Povprečna cena medu slovenskega porekla v trgovskih centrih večjih trgovcev  znaša 17,79 EUR/kg, kar je za kar 85 % več, kot je povprečna cena pri čebelarjih na domu, kjer je povprečna cena 9,73 EUR/kg. Dokaj visoko ceno na trgu dosega tudi uvožen med, saj povprečna maloprodajna cena uvoženega medu v letu 2017 znaša 12,57 EUR/kg.
Kakšno ceno torej postaviti?
Da bi se med slovenskega porekla prodajal po ceni, ki si jo kakovosten med zasluži, komisija za ekonomiko pri ČZS vsako leto oblikuje priporočene cene, ki so predstavljene v nadaljevanju. Te so še vedno nižje od povprečne cene medu slovenskega porekla v trgovskih centrih in v specializiranih prodajalnah, pa vseeno pomenijo neko orientacijo čebelarjem. Za približno 20% višje so priporočene cene medu vključenega v sheme kakovosti, za 30% pa cene medu iz ekološke pridelave. Zavedamo se, da cene medu čebelarji na domu ne moremo dvigniti na raven cen, ki velja za prodajo v trgovskih centrih, iz danes na jutri. Vseeno pa nam je le ta cena lahko vodilo, da medu ne prodajamo pod ceno.
Izkoristimo možnosti, ki jih ponujajo kakovostne sheme Slovenski med, Kočevski gozdni med ali Kraški med
Da si naši kupci želijo kakovostnih čebeljih pridelkov in izdelkov, ki izvirajo iz njihove okolice, je razvidno iz vsakoletne ankete, ki jo opravimo med potrošniki. Pridelki iz višjih kakovostnih shem praviloma dosegajo boljšo prepoznavnost pri kupcih in njihovo večje zaupanje, s tem pa tudi višje cene.
Sheme kakovosti slovenskemu potrošniku zagotavljajo tisto, kar želi:
- zagotovljeno kakovost,
- znano poreklo,
- sledljivost.
Znanih je veliko pozitivnih dejstev o večjih koristih hrane, če ta izvira iz naše okolice, zato ni presenetljivo, da naši kupci namenjajo največ pozornosti znanemu izvoru. Zaradi tega vam svetujemo, da izkoristite možnosti, ki jih ponujajo kakovostne sheme Slovenski med, Kočevski gozdni med in Kraški med. Brez dvoma je privilegij, da lahko svoj med označite kot Slovenski, Kočevski ali Kraški, saj je izvor razviden že iz poimenovanja. Tako lahko kupec zlahka prepozna tudi med, pridelan v Sloveniji, na območju Kočevja ali Krasa še posebej, če je polnjen v poseben kozarec, ki je namenjen samo za čebelje pridelke, pridelane na območju Slovenije. Vse  navedene kakovostne sheme, pa lahko nadgradite še s certifikatom za ekološko pridelavo in tako za svoj med iztržite še več!
Simulacija izračuna zaslužka pri 1 EUR-u višji ceni in priložnost za zaslužek v primeru vključitve v sheme kakovosti:
Čebelar A:
1000 kom 900 g kozarcev medu
Cena: 9 EUR/900g
Prihodek: 9.000 EUR
 
Čebelar B:
1000 kom 900 g kozarcev medu
Cena: 10 EUR/900 g
Prihodek: 10.000 EUR
RAZLIKA : + 1.000 EUR

Čebelar C:
1000 kom 900 g kozarcev medu iz sheme višje kakovosti
Cena: 12 EUR/900 g
Prihodek: 12.000 EUR
RAZLIKA: + 3.000 EUR oz. 2.000 EUR

Čebelar, ki prodaja med po 1 EUR višji ceni bi lahko pri 1000 kozarcih medu zaslužil kar 1.000 EUR več, kot čebelar, ki prodaja po 1 EUR nižji ceni. Čebelar, ki se odloči za vključitev v sheme kakovosti, pa bi brez težav za svoj med iztržil 2.000 ali celo 3.000 EUR več, kot čebelar, ki kakovosti medu potrošniku ne more zagotoviti v enaki meri, kot čebelar s pridobljenim certifikatom.  

Glede na to, da poteka promocija shem kakovosti med širšo javnostjo, pa bo prodaja medu vključenega v sheme pomenila tudi večjo prepoznavnost. Na nas čebelarjih pa je, ali bomo to priložnost izkoristili.
 
Priporočene cene
Komisija za ekonomiko je na svoji redni seji, 1. marca 2018 sprejela sklep o priporočenih cenah za leto 2017.  Priporočene cene so zgolj priporočilo čebelarjem. Pomembno je, da se zavedamo pomena svojega dela in dela naših pridnih čebelic in s prodajo po primernih cenah poskrbimo za ekonomičnost svojega čebelarstva.
Predlog priporočenih cen za čebelje pridelke 2018  najdete v prilogi sporočila.

Tanja Magdič, svetovalka za ekonomiko čebelarstva pri JSSČ