Poziv o zbiranju predlogov izdaj izobraževalnih publikacij za leto 2019

02.03.2018 13:11:03
Tajništvo
Poziv o zbiranju predlogov izdaj izobraževalnih publikacij (pobarvank, stripov) za leto 2019
 
Programsko-izdajateljski svet Čebelarske zveze Slovenije poziva predlagatelje, ki želijo, da se izda delo povezano s čebelarstvom – pobarvanka ali strip, ki bo služil v izobraževalne namene čebelarskih krožkov v papirni in elektronski obliki (kot izobraževalna publikacija), da na Čebelarsko zvezo Slovenije predložijo predloge avtorskih del, ki morajo vsebovati sledeče podatke:
  • - ime in priimek avtorja;
  • - naslov dela;
  • - okvirno dolžino besedila (število znakov s presledki) s številom predvidenih slik, grafov, tabel;
  • - opis dela, ki vključuje tematiko, kazalo vsebine in kratek opis vsebine (800 -1000 besed brez presledka);
  • - razmerje med izdajateljem in avtorjem(i) (avtor ohrani moralne avtorske pravice, materialne in druge pravice pa prepusti Čebelarski zvezi Slovenije) in navedba, ali se avtor(ji)  odpoveduje honorarju / ali gre za plačljiv honorar (v tem primeru velja honorar v skladu z Normativi o izračunu honorarjev Čebelarske zveze Slovenije);
  • - rok oddaje gradiva;
  • - izdaja/soizdaja (finančna konstrukcija z navedbo plačnika in deležem kritja stroškov).
 
Rok za oddajo predloga je 31. avgust 2018. Predlog se odda v kuverti v tajništvo ČZS, Brdo 8, 1225 Lukovica, s pripisom »zbiranje predlogov izdaj izobraževalnih publikacij za leto 2019 – PIS«. Kriteriji za ocenjevanje so objavljeni na spletni strani ČZS. Programsko izdajateljski svet ČZS bo o predlogih izobraževalnih publikacij obravnaval na seji v mesecu septembru oz. oktobru 2018.
 
                                                                                   Programsko-izdajateljski svet ČZS