Sprememba urnika izobraževanj VF NVI s področja zdravstvenega varstva

12.02.2018 15:05:35
Izobraževanje
Objavljamo POPRAVLJEN urnik za izobraževanje s področja zdravstvenega varstva čebel za mesec FEBRUAR, ki ga izvajajo veterinarji VF NVI na podlagi pogodbe med MKGP in UL VF, št. pogodbe 2330-17-000011, 9. 1. 2017, v okviru Uredbe 2017-2019, v programskem letu 2018. Glej priloga spodaj.
Po navodilu predstojnika NVI
Damjana Grobelšek, dr.vet.med.
Pisarna NVI
Veterinarska fakulteta UL
Tajništvo
Gerbičeva 60
1000 Ljubljana
Tel: +386 1 4779 226
Faks: +386 1 283 22 43
E-naslov: damjana.grobelsek@vf.uni-lj.si
Spletni naslov: www.vf.uni-lj.si