Povzetek strokovne razprave »Kako prodreti na tuje trge«

19.12.2017 17:48:53
Ekonomika
Čebelarska zveza Slovenije, Javna svetovalna služba v čebelarstvu je 12. decembra 2017 organizirala strokovno razpravo »Kako prodreti na tuje trge«.
 
Objavljamo kratke povzetke, ki so jih podali gostje razprave.
G. Boštjan Kozole, direktor Evrosad d.o.o. Krško je za začetek poudaril medsebojno povezanost sadjarskega in čebelarskega sektorja. Gospod je v nadaljevanju predstavil podjetje Evrosad d.o.o., ki se z letno proizvodnjo 22.500 ton sadja že več let uspešno trži na tujih trgih. Po vstopu Slovenije v Evropsko unijo se je bilo potrebno prilagoditi novim trgom. Seveda pa je bilo potrebno predhodno opraviti  analizo trga, kamor sodi tudi ugotavljanje katere sorte so zanimive za posamezne trge, kajti vsak trg ima svojo specifiko, ki jo je pri prodoru na tuje trge potrebno upoštevati. Za nastop na tujih trgih je bila potrebna vzpostavitev standardov, sprememba sortimenta, prilagajanje različnim trgom. Vse te spremembe so botrovale prodoru na zahtevni angleški trg in tudi na številne tuje trge. Za prodor na tuje trge je bila velikega pomena tudi izgradnja sodobnega sortirno pakirnega centra.  G. Kozole je za konec poudaril prednosti Slovenije; to so odlična ekonomska in geografska pozicioniranost, dovzetnost do znanja in inovacij. Evrosad d.o.o. je tako z vidika kakovosti, standardov in količine zanesljiv dobavitelj. Majhnost domačega trga nas sili v izvoz, tako, da je naša majhnost v tem primeru tudi prednost. Seveda pa brez poguma in vztrajnosti ne gre, za nastop na tujih trgih pa sta zlasti pomembna povezovanje in sodelovanje.
 
G. Tomaž Šauperl, Čebelarstvo Šauperl, je povedal, da ne more zagotavljati večjih količin medu na tujih trgih, so mu pa tuji trgi izziv in jih trenutno zapolnjuje s svojimi količinami. »O večjih količinah se bomo pogovarjali, ko se bomo združili in povezali«, je povedal g. Šauperl. Trenutno mu je največji izziv kako v tujini najti kupca, ki vzame tako majhne količine, kot jih lahko zagotavlja. Prvi tuji kupec je bil Švicar, ta ga je poiskal kar sam in to preko interneta. Z naslednjim kupcem iz Saudske Arabije sta se našla zgolj po naključju, s kupcem iz Anglije pa sta se spoznala na sejmu. G. Šauperl v nadaljevanju pove, da gre za popolnoma različne kupce in s tem povezane specifike,… Pri prodaji se drži pravila, da proda kilogram proizvoda iz naslova čebelarstva po ceni 20 EUR. G. Šauperl je predstavil razlike med različnimi trgi; Angleški trg zahteva embalažo v angleščini, v Saudski Arabiji je lahko vse v slovenščini, le najnujnejše, kar zahteva zakonodaja v arabščini. Komunikacija z angleškim trgom je potekala izključno preko telefona in interneta. Medtem, ko je arabski kupec želel videti vsa stojišča in se prepričal o podrobnostih, preden je oddal naročilo. Priprava dokumentacije za evropski trg ni zahtevana, izvoz v države izven EU pa zahteva več papirologije.
 
G. Robert Bali, Čebelarstvo Pislak Bali, čebelari z 2.500 čebeljimi družinami, v boljših letinah so pridelali 80 ton medu, zadnja leta je zaradi slabših paš pridelek veliko manjši. Do sedaj so vzredili preko 450.000 matic, na tem področju so orientirani izrazito izvozno, ukvarjajo se tudi z izvozom paketnih rojev. 80% medu prodajo na slovenskem tržišču, ostalega izvažajo v tujino. Izpad izvoza medu nadomeščajo z izvozom matic in paketnih rojev. V čebelarstvu Pislak Bali je redno zaposlenih 12, v sezoni do 23 ljudi. Matice izvažajo že 50 let, po razpadu Jugoslavije so si morali poiskati nova tržišča, danes izvažajo po vsej EU in tudi zunaj EU. Največ težav pri izvozu matic in paketnih rojev je pri transportu. Najbolj zanesljiv je letalski transport in se ga poslužujejo najbolj pogosto, je pa tudi najdražji. Pri izvozu v EU ni večjih problemov pri pripravi  dokumentacije, pri izvozu izven EU pa je potrebno upoštevati specifiko vsake države posebej. Do kupcev v tujini je težko priti, najboljše je osebno priporočilo, tradicija, kakovost, zanesljivost, profesionalnost in znanje tujih jezikov.  Tuje kupce pridobijo tudi preko turističnih obiskov. Treba je upoštevati specifiko pri prodaji matic, sezona prodaje matic je kratka, traja le mesec dni do dva. G. Bali izrazi potrebo, da bi se čebelarji združevali, medsebojno sodelovali in skupno nastopili na trgu.
 
G. Zdravko Logar, direktor Logar Trade d.o.o., trženje čebelarske opreme v tujino, je predstavil poslovanje podjetja od samega začetka: od poslovanja z Medeksom do iskanja novih trgov po razpadu Jugoslavije. Z izboljšano tehnologijo so po razpadu Jugoslavije začeli počasi prodirati na avstrijski, potem na nemški trg, ki je bil po obsegu naročila daleč največji. Produkt je cenovno zanimiv, če dosega večje količine. Raziskave trga se je g. Logar lotil sistematično, tako da je vsako leto namensko obiskal določen trg. Na tujih trgih se večinoma pojavljajo preko distributerjev. G. Logar opiše švicarskega kupca kot zelo specifičnega in zahtevnega, ki ga je potrebno zelo dobro spoznati in se prilagoditi njegovim zahtevam. Več kot 80% svoje proizvodnje izvozijo v tujino, večina preko distributerjev, največ v Nemčijo, drugi največji trg je Avstrija in potem države kot so Litva, Latvija, Danska,…  Večina poteka transport preko špedicije. Gospod poudari, da je Slovenija strateško zelo dobro pozicionirana.  Za prodor na tuje trge je potrebno pridobiti zaupanje kupcev, le-ti pa  zelo cenijo zanesljivost, konstantno kvaliteto in vedno nove proizvode.
 
G. Blaž Ambrožič, Čebelarstvo Ambrožič, predstavitev čebelarskega turizma kot poslovna priložnost, G.  Ambrožič se je začel ukvarjati s turizmom l. 2011, čebelnjak imajo pripravljen tako, da obiskovalci skozi steklo opazujejo čebele. Najboljša reklama za čebelarski turizem je ažurirana domača spletna stran. Čebelarstvo Ambrožič  se je po obisku ameriškega turističnega vodiča znašlo v ameriškem turističnem vodiču. Na podlagi dobrih referenc so ga začeli obiskovati ameriški turisti.  Turistično ponudbo ima prilagojeno tudi za samo enega ali dva gosta. Ponudbo dopolni tudi s prodajo medu in ostalih čebeljih pridelkov in izdelkov po višjih cenah. G. Ambrožič je izpostavil tudi dobro sodelovanje z STO-jem.  Pogoj za sodelovanje z STO-jem je bilo ustanovitev sekcije za čebelarski turizem. V sodelovanju z ČZS, sekcijo za čebelarski turizem in STO-jem je nastala publikacija ki predstavlja čebelarski turizem in je bila prvič predstavljena na Apimondiji v Turčiji, STO pa jo trži na vseh večjih sejmih.
 
Ga. Snežana Popovič, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, predstavi pobudo in razglasitev Svetovnega dne čebel kot veliko priložnost za Slovenijo. S to pobudo je dobila naša država tudi veliko prepoznavnost v svetu, kot dežela odličnih čebelarjev, ki ji je mar za čebele in kot dežela razvitega čebelarskega sektorja. Ga. Popovič je predstavila aktivnosti, ki so potekale v okviru pobude za Svetovni dan čebel od septembra 2014 dalje. Potrebno je bilo informirati širšo javnost in izpeljati veliko uradnih postopkov, pobuda je bila soglasno sprejeta na Apimondiji. Minister z ekipo si je zadal tri ožje cilje: področje trženja, znanja in kompetenc – v Slovenji imamo veliko znanja s področja čebelarstva, ki ga lahko ponudimo celemu svetu.  Drugo področje je priprava katalog čebelarske opreme, ki bo zbrana na enem mestu. Tretje področje so proizvodi višje dodane vrednosti tudi v povezavi s turizmom. Ga. Popovič omeni tudi čebelji paviljon kot dodana vrednost  promocijskim aktivnostim. Svetovni dan je tudi velika priložnost za razvoj turizma, to pobudo pa bo potrebno tudi po razglasitvi ohranjati kot izvorno slovensko je povedala ga. Popovič.
 
Ga. Lidija Lipič Berlec, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, gospa pokriva evropski program na podlagi katerega se črpajo sredstva na področju čebelarstva, sodeluje tudi pri novem Zakonu o živinoreji, ki bo urejal tudi področje čebelarstva.  Priložnost vidi v odpiranju novih trgov za prodajo čebeljih pridelkov, nedavno se je odprl tak trg s Kitajsko. Lansko leto so bili na obisku v Bangladešu, prvič je bila izražena želja po slovenskem znanju, tako na področju vzreje matic, kot same tehnologije čebelarjenja, čebelarske opreme.  Vzpostavili so mednarodni center izobraževanja – slovensko čebelarsko akademijo.  Delovala bo na Kmetijskem inštitutu Slovenije, v sodelovanju vseh inštitucij, ki so že do sedaj delovale na področju izobraževanja v čebelarstvu.  Sedež Akademije bo na ČZS, izobraževanje - tako praktični, kot teoretični del bo potekal tudi na drugih lokacijah. Akademija bo ponujala nadgradnjo že do sedaj obstoječih izobraževanj in bo prvenstveno namenjena izobraževanju tujcev in trženju slovenskega znanja. Začetek delovanja čebelarske akademije se predvideva jeseni 2018.
 
Zaključek strokovne razprave sklene g. Boštjan Noč, ki izpostavi Svetovni dan čebel kot skupno točko prepoznavnosti Slovenije v svetu. Pomembno je, da  nas svet prepozna kot čebelarsko državo, ker bodo potem lažje stopili na trg s slovenskimi čebeljimi pridelki, maticami, opremo, turizmom in mednarodno čebelarsko šolo. Treba pa bo napraviti še en korak naprej, treba bo stopiti skupaj, se povezati in nastopiti kot partnerji, kjer bomo vsi skupaj imeli nekaj od tega. To pa lahko naredimo  le čebelarji sami, pogoj za to pa je vzpostaviti večje zaupanje.
 
Zapisala: Nataša Klemenčič Štrukelj