Namesto davčnih blagajn lahko še naprej uporabljate vezano knjigo računov

12.12.2017 13:41:01
Ekonomika
Po novem lahko zavezanci namesto davčnih blagajn TRAJNO uporabljajo vezano knjigo računov, še vedno pa morajo podatke o vseh računih, izdanih z uporabo vezane knjige, na FURS sporočiti najkasneje do desetega dne v naslednjem mesecu.

Pretekli teden je bila sprejeta novela Zakona o davčnem potrjevanju računov, ki črta dosedanje pravilo, da se vezane knjige računov lahko uporablja samo še do 31. decembra letos. Po novem časovne omejitve ni več, zato lahko zavezanci namesto t. i. davčnih blagajn trajno uporabljajo vezano knjigo računov, je pa treba takšen način izdajanja računov še vedno ustrezno urediti v internem aktu organizacije (notranjem pravilniku o potrjevanju računov). Zavezanci pa morajo podatke o vseh računih, izdanih z uporabo vezane knjige računov v posameznem mesecu, na FURS sporočiti najkasneje do desetega dne v naslednjem mesecu. Več o davčnem potrjevanju računov si lahko preberete tukaj.

Vir: http://www.cnvos.si/

Opomba: Še vedno velja, da čebelarjem, ki opravljajo dobavo oziroma prodajo svojih primarnih kmetijskih in gozdarskih pridelkov (za čebelarstvo so to med, cvetni prah, matični mleček, surov propolis, čebelji vosek, čebelje družine in matice) v okviru osnovne kmetijsko – gozdarske dejavnosti (v nadaljevanju OKGD), za katero so na podlagi pavšalne ocene dohodka na panj (dohodka ne ugotavljajo na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov ali dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov) obdavčeni pavšalno, torej niso vključeni v sistem DDV iz OKGD, ni treba izstavljati računov. Izjema velja le za prodajo končnemu porabniku ob neposredni prodaji na domu, prodaji od vrat do vrat, neposredni prodaji na premičnih stojnicah, prodaji na tržnicah ipd.
Če zgoraj omenjene pridelke prodajamo drugemu davčnemu zavezancu (ki ni končni porabnik, npr. podjetjem), pa moramo kupcu izstaviti račun (brez DDV). Tako izstavljen račun nas v skladu s prvim in drugim odstavkom 31. člena Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 ne zavezuje k vodenju poslovnih knjig in evidenc (iz OKGD; zaradi obdavčitve na podlagi katastrskega dohodka zanj velja izjema od vodenja poslovnih knjig in evidenc po drugem odstavku 3. člena Pravilnika o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost).
Za čebelarje in kmete, ki za gotovinsko poslovanje niso dolžni voditi poslovnih knjig in evidenc, tudi ne obstaja obveznost izdaje računa iz vezane knjige računov in s 1. 1. 2016 za te čebelarje tudi ni obvezno potrjevanje računov pri Finančni upravi RS po novem Zakonu o davčnem potrjevanju računov (Ur. l. RS, št. 57/15). Za potrjevanje računov torej za te čebelarje niso obvezne davčne blagajne. V tem primeru je tako tudi račun za gotovinsko poslovanje lahko izdan s pomočjo programskega paketa Word oziroma Excel ali pa je ročno napisan na starem obrazcu za izdajo računov.
Čebelarji, ki niso zavezanci za DDV, tega ne obračunavajo, ob morebitni izstavitvi računa pa nanj napišejo izjavo: »DDV na podlagi 2. odst. 94. člena ZDDV-1 ni obračunan.«

Celoten prispevek glede izstavitve računov si lahko preberete v prilogi sporočila.

Tanja Magdič, svetovalka za ekonomiko