Obdobje treh proračunskih let

12.10.2017 14:58:58
Ekonomika
Zaradi številnih vprašanj ali pomoč, ki smo jo čebelarji dobili v letu 2014 sodi v obdobje treh proračunski let, smo zaprosili za mnenje Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
V obdobje treh proračunskih let bodo vključene odobrene pomoči v proračunskih letih 2015, 2016 in 2017.

Pomoč, ki smo jo čebelarji prejeli v letu 2014 torej ni vključena v to obdobje. V kolikor nimate odobrene druge pomoči na podlagi Uredbe 1408/2013 EU ali drugih uredb o pomoči de minimis, potem obkrožite NISEM prejel oz. zaprosil za pomoč.

Tanja Magdič, svetovalka za ekonomiko