Čebelarska usposabljanja v letu 2018

12.10.2017 11:03:20
Izobraževanje
1. JSSČ, ČZS želi s tem obvestilom pri čebelarskih društvih in območnih čebelarskih zvezah preveriti potrebo po izvedbi usposabljanj in svetovanj v organizaciji njenih svetovalcev specialistov s področja varne hrane, tehnologije in ekonomike čebelarjenja. V programu JSSČ kot tudi v programih PRO in ONS za leto 2018 je predvideno tudi določeno število posameznih usposabljanj in svetovanj (v preglednici), ki bodo po načelu enakomerne zastopanosti območij potekala po vsej Sloveniji. Povratna informacija s terena nam bo pomagala pri načrtovanju usposabljanj, zato vas vabimo, da svoje morebitne potrebe najpozneje do 20. novembra 2017 sporočite g. Marku Borku na e-naslov: marko.borko@czs.si ali po pošti na naslov ČZS.
JSSČ
Tehnologija čebelarjenja
Apitehnični ukrepi
Delavnica za uporabo spletnih aplikacij za vnos in registracijo stojišč – SIRIS, GERK za upravljavce pašnih redov
Tehnologija čebelarjenja z različnimi vrstami listovnih panjev
Pridelava in predelava voska
Ekonomika čebelarjenja
Izdelava razvojnih načrtov
Možnosti pridobivanja in črpanja nepovratnih sredstev
Priprava čebeljih pridelkov za prodajo in čebelarska zakonodaja s področja prodaje in trženja
Trženje čebeljih pridelkov in izdelkov
Varna hrana
Smernice dobrih higienskih navad v čebelarstvu
Smernice dobrih higienskih navad v čebelarstvu – OBNOVITEV
Označevanje in tehnologija pridelave medu
Označevanje in tehnologija pridelave cvetnega prahu
Označevanje in tehnologija pridelave propolisa
Svetovanje s področja varne hrane
PRO in ONS
Čebelje paše v Sloveniji
Vzreja matic in ohranjanje kranjske čebele

2. ČZS želi pri čebelarskih društvih in območnih čebelarskih zvezah preveriti potrebo po izvedbi čebelarskih usposabljanj. Povratna informacija s terena nam bo pomagala pri oblikovanju načrta usposabljanj v okviru ukrepa »Usposabljanje čebelarjev« iz Uredbe ukrepov na področju čebelarstva v programskem letu 2018. Zato vas prosimo, da svoje morebitne potrebe najpozneje do 20. 11. 2017 sporočite g. Marku Borku na e-naslov: marko.borko@czs.si ali po pošti na naslov ČZS. Glede na razpoložljivo število ur usposabljanj in zbranih povratnih informacij bomo po načelu enakomerne zastopanosti območij usposabljanja razporedili po vsej Sloveniji. Čebelarska društva lahko pri tem predlagajo katero koli temo, obseg ur oz. obliko izvedbe. Na razpolago pa so tudi teme usposabljanj v naslednjih vsebinskih sklopih:
 
Biologija in oskrba čebeljih družin
Izbrana poglavja biologije čebel
Oskrba čebeljih družin skozi leto
Oskrba čebeljih družin za uspešno prezimovanje
Vzreja matic
Vzreja čebeljih matic
Vzreja čebeljih matic - delavnica
Čebelje paše
Prepoznavanje medovitih rastlin
Gozdne paše
Sadjarstvo in čebelarstvo
Terenski ogledi medonosnih rastlin in povzročiteljev gozdnega medenja
Podjetništvo in trženje
Čebelarski turizem
Medena kulinarika - delavnica
Apiterapija
Zgodovina čebelarstva

3. Tečaji za čebelarje začetnike
ČZS razpisuje tečaje za čebelarje začetnike, ki bodo predvidoma potekali od januarja do junija 2018 (teorija in praksa). Območne čebelarske zveze oz. čebelarska društva naj vlogo za izvedbo tečaja pošljejo najpozneje do 20. 11. 2017 g. Marku Borku na e-naslov: marko.borko@czs.si ali po pošti na naslov ČZS. Vloga mora vsebovati podatke o predvidenem kraju izvedbe tečaja in kontaktne podatke čebelarskega društva. V njej lahko navedete morebitne izvajalce učnega načrta tečaja v vašem okolju. Zaradi omejenih zmožnosti bo potrjen največ en tečaj na volilni okoliš ČZS. Območne zveze in ČD prosimo, da se glede določitve lokacije tečaja v posameznem volilnem okolišu opredelijo do regijskega posveta oz. najpozneje do navedenega skrajnega roka. Po koncu razpisa, ko bo znan dokončen razpored tečajev v programskem letu 2018, bo v Slovenskem čebelarju in spletni strani ČZS objavljen razpis za zbiranje prijav zainteresiranih kandidatov za tečaje.
Komisija UO ČZS za izobraževanje