V jeseni začenjamo z natečajem risanja panjskih končnic

31.07.2017 10:42:26
Izobraževanje
Čebelarska zveza Slovenije bo v letošnjem letu organizirala natečaj risanja panjskih končnic. K natečaju bomo povabili učence slovenskih osnovnih šol (2. triada). Natečaj se bo začel ob vsakoletnem Tradicionalnem slovenskem zajtrku in se zaključil v mesecu marcu, ko bodo najlepše panjske končnice dobile svoja mesta na čebelnjakih. ČZS bo v sodelovanju s čebelarskimi društvi zagotovila, da bodo najlepše panjske končnice krasile lokalne čebelnjake. Na takšen način si želimo še bolj spodbuditi zavest o pomenu čebel med mladimi in vzpostaviti pristne odnose med čebelarji in splošno javnostjo.
 
Več informacij sledi ob začetku šolskega leta.
 


Nataša Lilek
 
Natečaj s končnim ciljem - panjska končnica trajna vez med čebelarjem in družino avtorja panjske končnice!
 
Cilj predloga natečaja je je, da bi postal tak natečaj tradicionalen in da bi otroci imeli panjske končnice dejansko na panjih slovenskih čebelarjev ... s tem bi simbolično otroci posvojili svoj panj pri čebelarju in predvsem te končnice ne bi končale v skladiščih temveč bi trajno ostale na panjih slovenskih čebelarjev. Ohranjali bi bogato kulturno dediščino in hkrati navezali konkretne stike med čebelarji , avtorji panjskih končnic in posledično njihovimi družinami.. Družine bi lahko čebelje pridelke dobili pri čebelarju, kjer bi bila njihova panjska končnica …
Dolgoročni cilj je, da bi vsak slovenski otrok imel panjsko končnico na panju slovenskega čebelarja ….
 
 
Boštjan Noč