Sporočanje dohodka iz dopolnilne dejavnosti do 30.6.