Dan odprtih vrat v ČD Prebold

13.06.2017 8:41:46
Tajništvo
V soboto smo preboldski čebelarji v sklopu prireditev ob občinskem prazniku
predstavili svoje delo pri čebelah. Pred društvenim čebelnjakom smo razstavili 
naše pripomočke za delo. Po krajšem kulturnem programu, na katerem so sodelovali
Reki Slavčki in zapeli Slakovega Čebelarja. Otroci iz vrtca Prebold so peli in 
plesali, starejši otroci iz osnovne šole so peli in igrali na citre in harmoniko. Na koncu 
je še nekaj spodbudnih besed dodal župan Vinko Debelak, ki je naš časti član.
Obiskovalci so si lahko ogledali notranjost čebelnjaka in opazovali čebele in se pred
čebelnjakom posladkali z medenimi dobrotami.

K sodelovanju smo še povabili sekcijo zeliščarjev, ki so v neposredni bližini 
čebelnjaka uredili zeliščni vrt.

ČD Prebold
Valenčak Brane

Fotografije