Čebelarska zveza Slovenije in Zveza paraplegikov Slovenije z roko v roki!

06.06.2017 16:27:21
Predsednik
Čebelarska zveza Slovenije in Zveza paraplegikov Slovenije za sodelovanje z roko v roki!
 
Danes sem se sestal s predsednikom zveze paraplegikov Slovenije g. Danetom Kastelicem. Na začetku sva oba poudarila, da je pomemben korak oziroma pobuda za vključevanje invalidov prišla s strani Andreja Severja in da smo mu za to zelo hvaležni.
Oba sva se strinjala, da je za projekte, ki so vezani na čebelarstvo, pomembno obojestransko sodelovanje.
Predsednik zveze paraplegikov Slovenije zelo podpira moj predlog, da se pripravi specifičen program usposabljanja invalidov za delo v čebelarstvu, pretežno s poudarkom na prilagoditvi tehnologije čebelarstva invalidom. Cilj je, da se z izvajanjem programa začne zgodaj spomladi 2018 – teoretični del in spomladi in poleti 2018- praktični del. Zelo pomemben je dogovor o sodelovanju obeh inštitucij in tudi zunanjih strokovnih partnerjev pri pripravi programa. Predvsem bodo v pripravo vključeni tudi čebelarji invalidi, ki imajo praktične izkušnje. Skupaj bomo naredili tudi poseben priročnik, ki bo namenjen izključno pomoči invalidom za vključevanje v čebelarstvo. Priročnik bomo prevedli tudi v angleški jezik in ga ponudili Apimondiji.
Predlog o pripravi programa in izdaji priročnika bo v kratkem obravnavala pristojna komisija UO ČZS in konec meseca tudi UO ČZS. Verjamem, da bodo organi ČZS ta predlog podprli.
ČZS se bo povezala tudi s proizvajalci čebelarske opreme, da skušajo prilagoditi določeno opremo za invalide in dala pobudo na MKGP, da se le ta vključi v ukrepe za tehnično pomoč čebelarjem.
Kot predsednik ČZS sem vse čebelarje invalide in vodstvo zveze povabil na čebelarski center Slovenije, da jim predstavimo naše delovanje in naš čebelarski center.
Predsednik zveze paraplegikov je vabilo z veseljem sprejel in dogovor je, da se srečamo septembra na Čebelarski zvezi Slovenije. Takrat bomo tudi imenovali delovno skupino za pripravo programa in izdelavo priročnika.
Z današnjim sestankom se začenja konkretizacija podpisane listine o vključevanju invalidov v delo s čebelami, ki smo jo podpisali dne 11.3.2017 v Celju.
Boštjan Noč, predsednik ČZS