Preprosta vzreja matic za lastne potrebe

15.07.2016 12:41:10
Tehnologija
Metoda je primerna za čebelarje, ki niso vešči presajanja jajčec, pa bi vseeno želeli vzgojiti nekaj matic iz svojega čebelnjaka. Najprej izberemo družino, ki ima po naših zapiskih in izkušnjah zaželene lastnosti. Ima dobre donose medu, je mirna, ni rojiva in je zdrava. Pozorni smo na to, da čebele nimajo znakov križancev, obročki zadka morajo biti temni. Družine v katerih najdemo različne stopnje obarvanosti, niso primerne za vzrejo, ampak za zamenjavo matice.
V tako izbrano družino v sredino gnezda vstavimo zgrajen sat brez zalege. Ko je zaležen z jajčki, ga vzamemo in s tapetniškim nožem spodrežemo v loku. Tako pripravljen sat damo v v družino, ki smo ji sedem dni pred tem odvzeli matico in smo ji potrgali zasilne matičnike. Lahko pa si tako družino tudi pripravimo, da npr. sedem satni panj  napolnimo z obilo zalege in čebelami iz več družin. Tudi v tem panju pred vstavljanjem prirezanega sata podremo vse zasilne matičnike. Če bomo kakšnega izpustili, bo ves naš trud zastonj, zato je priporočljivo,  da čebele ometemo s satja in ga natančno pregledamo. Če nismo spregledali kakšnega zasilnega matičnika, bo družina na robu odrezanega sata potegnila matičnike. Matičnike, ki so zaprti že peti dan po vstavitvi spodrezanega sata potrgamo, saj so vzgojeni iz prestarih ličink, ravno tako uničimo tiste, ki so postavljeni na sredino sata, nekaj pa jih odstranimo tudi, kadar je njihovo število preveliko.
V maju in juniju zrelimi matičniki oblikujemo narejence, z dvema do tremi sati pokrite zalege, dodamo še dva medena sata in satnico. Matičnik vstavimo v sredino gnezda k pokriti zalegi. Ko se družina razvije in ima nekaj satov zalege, jo lahko dodamo gospodarski družini, ki smo ji prej odvzeli matico, ali pa jo dobro pripravimo na zimo in bomo iz nje dobili gospodarsko družino drugo leto.
Boštjan Kojek

Fotografije