Obvestilo ČD Litija

31.05.2016 6:54:41
Tajništvo

CD Litija obvesca vse cebelarje, ki so oddali vlogo za kostanjevo paso na obmocju  CD Litija in sicer za obmocje Jevnice, Zgornje Jevnice, Golisc in Kresniskih Poljan, da je dovoz nemogoc zaradi kuznega kroga (gnilobe). Ker podrocje se ni popolnoma pregledano se bojimo, da se bo ta krog se siril v neznano smer.
Naj medi in naj se krog ne siri.


ČD Litija