Registracija v register živilskih obratov

14.01.2016 10:16:42
Varna hrana
Čebelar, ki primarne čebelje pridelke prodaja tudi kje drugje kot na izključno na mestu pridelave končnemu potrošniku, kot npr. na tržnicah, v trgovini, oddaja polnilcem, vrši internetno prodajo,…ali če čebelje pridelke predeluje, izdeluje npr. medico, oreške z medom, mešanico medu, cvetnega prahu,… se mora registrirati tudi Register živilskih obratov. To lahko stori pri rednem sporočanju staleža čebeljih družin v maju oz. novembru. Če pride do spremembe podatkov med tem obdobjem pa lahko to storite na spletni strani: https://storitve-mkgp.gov.si/dad/sir_javno/w_apis_census.startup. Ko boste izpolnili obrazec o številu čebeljih družin, se vam b o odprl obrazec o vpisu v Register živilskih obratov.


Registrirani moramo biti tudi v registru za krmo živali. Če čebele krmimo samo z dokupljeno hrano, ali s sladkorjem cvetnim prahom, medom, potem nam dodatne vloge ni potrebno oddajati. Če pa sami izdelujemo pogače in vanje dodajamo tudi dodatke (npr. kvas, vitamini), ali premikse (POLIOEL) pa moramo oddati dodatno vlogo na Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/krma/primarna_pridelava_krme/).