Predsednik uprave Semenarne Ljubljana posadil lipo