Izobraževanja VF NVI iz zdravstvenega varstva čebel v juliju in avgustu

03.07.2020 12:10:50
Izobraževanje
Veterinarska fakulteta, Nacionalni veterinarski inštitut bo v programskem letu 2020 opravil izobraževanja s področja zdravstvenega varstva čebel. Izobraževanja se bodo izvajala v juliju in avgustu 2020, predvsem v obliki praktičnih delavnic. Temi delavnic sta diagnostika napadenosti čebel z varojami in uporaba zdravil za zatiranje varoj.
Termini izobraževanj so v preglednici objavljeni na spletnih straneh Veterinarske fakultete (www.vf.uni-lj.si/podrocje/zdravstveno-varstvo-cebel) in ČZS (PRILOGA SPODAJ). O izobraževanju bodo obveščena tudi čebelarska društva na lokaciji izvedbe izobraževanja.

Preglednica v tem obvestilu se bo sproti dopolnjevala zato svetujemo, da to obvestilo večkrat preverite za zadnje spremembe.

V PRILOGI SPODAJ SO OBJAVLJENI DOPOLNITVE IN POPRAVKI URNIKA IZOBRAŽEVANJ SPOROČENIH DO DNE: 3. 7. 2020.

VF NVI