Sklep o najvišji višini priznanih stroškov nakupa čebelarske opreme

15.06.2020 10:40:57
Ekonomika

Vlada RS je sprejela Sklep o najvišji višini priznanih stroškov nakupa posamezne čebelarske opreme in novih sredstev za prevoz čebel na pašo za programsko obdobje 2020–2022, ki ga je v petek, 13.6.2020 objavila v Uradnem listu RS. Sklep najdete v prilogi sporočila.

Sklep se sprejme za namen izvajanja ukrepa tehnična pomoč čebelarjem in organizacijam ter ukrepa racionalizacija sezonske selitve panjev. Ukrep je določen s predpisi Evropske unije in se v razmerju 50 : 50 financira iz proračuna RS in sredstev EU.

S sklepom se določi najvišja višina priznanih stroškov nakupa novih sredstev čebelarske opreme in sredstev za prevoz čebel na pašo. Uporabljena metoda pri določanju upravičenih stroškov posamezne čebelarske opreme je kombinacija različnih virov zbiranja cen. S statistično metodo aritmetičnega povprečja je nadalje postavljena ena cena za posamezno vrsto čebelarske opreme – tako imenovana povprečna cena, brez DDV (evrov/kos).

Razpis bo objavljen v petek, 19.6.2020. Najavo in uradne ure svetovalcev JSSČ najdete tukaj.
Na uradne ure se je potrebno naročiti.