Povabilo ponudnikom za izvedbo dela programa za promocijo shem kakovosti

15.05.2020 11:07:28
Ekonomika
Čebelarska zveza Slovenije vabi k oddaji ponudbe za izvedbo dela programa za promocijo kmetijskih proizvodov za Slovenski med z zaščiteno geografsko označbo, Kočevski gozdni med z zaščitenim poreklom in Kraški med z zaščitenim poreklom
PREDMET JAVNEGA NAROČILA je:
1. Priprava oblikovne in idejne zasnove kampanje, osnovne ideje, ki bo zagotavljala načrtno in učinkovito komuniciranje ter prispevala k uresničevanju ciljev programa. Znotraj komunukacijske in kreativne strategije pričakujemo, kreativno platformo (zasnovo kampanje), ki jo bomo lahko uporabljali naslednja tri leta in aplikativnost platforme na vse komunikacijske kanale (ATL, BTL, PR, WEB). Znotraj osnovne kreativne zasnove pričakujemo razdelavo scenarija za televizijski spot, osnovne tiskane motive za obe ključni ciljni javnosti in ilustracijo čebelice sivke.
2. Razdelava materialov: Na podlagi osnovne ideje kampanje mora ponudnik ponuditi razdelavo oz. oblikovanje komunikacijskih in promocijskih gradiv: tiskanih, spletnih oglasov, promocijskih stojnic, panojev, oglasnih tabel,…), preoblikovanje oglasov na različne dimenzije, pripravo smernic za PR sporočila,…
3. Spremljanje rezultatov s pomočjo javnomnenjske raziskave in svetovanje glede izvajanja aktivnosti in prilagajanja oglasov situaciji na trgu. Javnomnenjska raziskava se izvede po prvem in zadnjem letu izvajanja programa. Na podlagi rezultatov izbrani izvajalec usmerja in svetuje pri izvajanju programa.
Razpisna dokumentacija obsega:
  1. Povabilo ponudnikom: javno naročilo
  2. Priloga 1: Prijavni obrazec
  3. Priloga 2: Predračun
  4. Priloga 3: Vzorec pogodbe
  5. Priloga 4: Izjava o prenosu materialnih avtorskih pravic
  6. Navodila za vložnike na razpis za zbiranje predlogov Enostavni programi