Matica duša v čebelji družini

23.04.2020 9:26:18
Tehnologija
Matica je mati vseh članov čebelje družine. Od nje čebele podedujejo  vse zunanje znake in gospodarske lastnosti. Matica prenaša na potomce barvo zadkovih obročkov, dolžino rilčka, krotkost, nabiralno vnemo, nagnjenost k rojenju, odpornost proti boleznim in drugim zajedalcem in druge lastnosti. Prisotnost matice v čebelji družni ima odločilen vpliv na delovno vnemo čebel pri zbiranju nektarja in njegovo predelavo. Njena prisotnost med čebelami v  družini je pomemben dejavnik za uspešno izkoriščanje paše. V odsotnosti matice v družni se močno upočasnijo, nato pa popolnoma prekinejo vse njene osnovne funkcije: izločanje voska in gradnja satja, vzreja ličinke, zbiranje nektarja, cvetnega prahu in njihove predelave. Tukaj bi citiral našega čebelarskega učitelja Antona Janšo, ki je že pred davnimi leti napisal: Matica je duša v vsej družini: s svojim bivanje v panju poživlja in vzpodbuja vse.

Kakovostna matica je pogoj za dobro stanje v čebelji družini, tako med prezimovanjem in spomladanskim razvojem kot tudi na paši. Kadar pregledujemo družine, ni nujno, da vedno poiščemo matico. Njeno kakovost presojamo zlasti pa zalegi, po številčnosti čebel, po letnem donosu, mirnosti čebel in po zapiskih, ki smo jih pisali med čebelarsko sezono.

Neizpodbitna resnica je, da lahko samo kakovostne matice razvijejo močne družine, ki so sposobne  za doseganje visoke donosov vseh čebeljih pridelkov. V prvorazredne matice štejemo tiste matice, ki lahko v aktivni sezoni razvijejo čebelje družino s 60.000 čebelami. Očitno dejstvo je, da so močne čebelje družine, veliko bolj produktivne od družin srednje moči in večkrat od slabih čebeljih družin. To je tudi razumljivo, saj je povsem normalno , da ima dvakrat močnejša čebelja družina tudi dvakrat večji donos. Vendar pa je manj znano, da je posamezna čebela v  močni čebelji družini veliko bolj produktivna od posamezne čebele v slabi družini. Ta fenomen je strokovno dokazan z natančnim merjenjem.

Glede na rezultate raziskav  (Farrar), se donos medu povečuje neposredno z povečanjem števila čebel v družini. Družina s 60.000 čebelami bo imela  za 1,54 večji donos medu, kot  4 družine po 15.000 čebel. Družina z 30.000 čebelami  bo imela donos, ki bo za 1,36 večji od 2 družin po 15.000 čebel. Tako na primer, če bo  družina z 30.000 čebelami imela donos na paši 22,5 kg,  bo pod istimo pogoji družinam z 60.000 čebelami pridobila ne 45 temveč 51 kg medu.

Da izboljšamo splošno stanje matic v čebelnjaku in le te pomladimo, vsako leto zamenjamo vsaj tretjino starih matic iz družin z podpovprečnimi lastnostmi. Razlogi za menjavo matice so:
  1. poškodba matice,
  2. starost matice – porabljeno seme v semenski mošnjici,
  3. slaba oprašenost matice – premalo zbranega semena v semenski mošnjici,
  4. genetska nečistost (ni kranjska čebela).
 Kvalitetno matico najlažje dobimo z nakupom pri registriranem vzrejevalcu matic http://www.kranjska-cebela.si/Si/seznam.php, ali si jo vzredimo sami.

Za zamenjavo matice moramo  čebeljo družino ustrezno pripraviti in sicer tako, da odstranimo staro matico in zabeležimo datum odstranitve. Po osmih dneh temeljito pregledamo čebeljo družino in poderemo vse zasilne matičnike, ki so jih čebele potegnile v času brezmatičnosti.  Po tem obdobju čebelja družina nima več možnosti vzreje lastne matice, ker je vsa čebelja zalega prerasla optimalno razvojno fazo, zato vstavljeno mlado oprašeno matico družina zanesljivo sprejme. Naslednji dan dodamo mlado oprašeno matico v matičnici, ki smo jo prejeli od vzrejevalca. 

Družine ne odpiramo nadaljnjih 14 dni. Razlog je v tem, da dokler matica nima pokrite zalege v čebelji družini, še ni »gospodarica«, ni popolnoma sprejeta. Matica nemirno bega po satju, hkrati so nemirne tudi čebele. Pregled lahko povzroči nehoteno poškodbo matice s strani čebelarja kakor tudi umor matice s strani čebel. Po 14 dneh ocenimo kakovost zalege. Po možnosti ne izvlačimo satov iz panja, ampak samo prelistamo sate in pogledamo samo sat v sredini gnezda, kjer je najverjetneje zalega.
 
Glede na dolgotrajna opazovanja in  znanstvene raziskave je bilo ugotovljeno, da je matica najbolj plodna v prvih dveh letih življenja. Potem, z redkimi izjemami, njena  intenzivnost zaleganja  hitro upada. Zaradi tega se priporoča, da se matice v gospodarskih družinah zamenja z mladimi maticami vsako drugo leto. Ruski  strokovnjak profesor Lebedev tako  navaja da čebelje družine z mladimi, enoletnimi maticami naberejo celo 42,4 % več medu, z dvoletnimi maticami  20,8 % odstotka več, kot čebelje družine s triletnimi maticami.

Vlado Auguštin