Prodaja in prevoz čebeljih družin v tujino

14.04.2020 8:06:35
Ekonomika
Vezano na prodajo in transport čebeljih družin v tujino smo pristojne prosili za mnenje ali čebelar lahko opravi prevoz čebeljih družin v tujino (npr. Italijo, Francijo,…).
Za prevoz čebeljih družin npr. v Italijo, Francijo in Španijo  z zornega kota ministrstva za infrastrukturo in notranjega ministrstva ne vidijo ovir in niso potrebna nobena posebna dovoljenja, saj gre za prevoz živih živali. Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja COVID-19, na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah RS (UL RS, št. 50/2020) v 4. točki 8. člena navaja, da so izjeme, ki se jim ne odredi karantene po prihodu nazaj v Slovenijo, osebe, ki izvajajo prevoz blaga v RS ali iz RS v drugo državo, ter za tovorni promet v tranzitu. Po mnenju pristojnih mednje sodijo tudi čebelarji, če bi izvedli transport čebeljih družin v tujino.
Iz Ministrstva za zunanje zadeve še odgovarjajo, da naj čebelar, ki načrtuje transport čebeljih družin v tujino, le tega opravi, v kolikor je to res nujno. Čebelar mora pred prevozom urediti  vso zahtevano dokumentacijo v povezavi s prodajo čebeljih družin (spričevalo Uprave za varno hrano in varstvo rastlin (UVHHRS), veterinarsko potrdilo,..). Ker se situacija spreminja dnevno, tudi svetujejo, da pred prevozom čebeljih družin v tujino, preverite razmere v državi kamor dostavljate in preko katerih opravljate prevoze čebeljih družin.
 
Tanja Magdič, Svetovalka za ekonomiko pri JSSČ