Potrdilo o ustreznosti embalaže

03.02.2020 13:51:37
Varna hrana
Med in ostale čebelje pridelke, ki jih čebelarji dajemo v promet, moramo označiti skladno z veljavno zakonodajo, zagotavljati pa moramo tudi sledljivost, kar pomeni, da moramo vedeti, koliko čebeljih pridelkov smo pridelali in koliko ter kam smo jih prodali. Na skladiščnih posodah za med moramo imeti zapisano oznako serije (lot) medu ali čebeljih pridelkov, v zapiskih pa kaj ta serija pomeni. Zapišemo datum, lokacijo točenja, količino natočenega medu in oznako serije pridelanega medu in čebeljih pridelkov. Serija mora biti označena tudi na maloprodajni embalaži pridelka te serije, če roka uporabnosti na maloprodajni embalaži nismo zapisali z besedami uporabno najmanj do, čemur je sledil točen datum (dan, mesec, leto). Vedeti tudi moramo koliko pridelka posamezne serije smo že prodali in kakšna je še zaloga. Zapiske lahko vodimo na različne načine. Za evidenco lahko služijo dobavnice, računi, elektronske evidence, evidence v blokih ali pa jih sproti pišemo v obrazec št. 3 v Smernicah dobrih higienskih navad v čebelarstvu. Če čebeljih pridelkov ne prodamo končnim potrošnikom, moramo poznati tudi kupce.
 
Ko kupujete embalažo ne pozabite, da morate imeti dokazilo o ustreznosti embalaže za uporabo v živilski industriji, potrdilo je potrebno tako za maloprodajno embalažo kot skladiščno.
 
Kakršne koli informacije s tega področja lahko dobite pri svetovalcih za varno hrano Javne svetovalne službe v čebelarstvu. 

Andreja Kandolf Borovšak
Svetovalka za zagotavljanje varne hrane