Poročanje pavšalnega nadomestila

13.01.2020 10:54:28
Ekonomika
Kmet (čebelar), predstavnik kmečkega gospodinjstva, ki davčno osnovo iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti ugotavlja na podlagi pavšalne obdavčitve in ki iz te dejavnosti ni identificiran za namene DDV-ja, ima ob dobavi kmetijskih in gozdarskih pridelkov ter kmetijskih in gozdarskih storitev, ki so rezultat osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, pravico do pavšalnega nadomestila DDV-ja. Imetnik dovoljenja za uveljavljanje pavšalnega nadomestila za leto 2019 (v nadaljevanju imetnik dovoljenja) mora za obdobje veljavnosti dovoljenja sestaviti obračun pavšalnega nadomestila in ga najkasneje do 31. januarja 2020 tekočega leta predložiti davčnemu organu (preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki), in sicer ne glede na to, ali je opravil kako dobavo na podlagi dovoljenja ali ne.
Tanja Magdič, svetovalka JSSČ