Poročanje o količini medu in številu porabljenih prelepk SMGO v 2019

06.01.2020 15:15:54
Tajništvo
Čebelarje prosimo, da v kolikor še niste, poročate o številu porabljenih prelepk SMGO in količini medu, ki ste ga z njimi označili v letu 2019. Neporabljene prelepke prenesete v letošnjo sezono. Poročajte tudi, če prrelepk v 2019 niste zaradi uporabljali. V prilogi tega sporočila vam posredujemo obrazec za poročanje. Izpolnjenega in podpisanega pošljite na naslov ČZS, Brdo 8, 1225 Lukovica ali po elektronski pošti na naslov ines.zunic@czs.si

Prosimo vas, da poročate čimprej. Hvala.