Pomen in ohranjanje čebel

27.12.2019 13:03:10
Tehnologija
Tudi v letošnjem novembru so se otroci v vrtcih in šolah srečali s čebelarstvom, čebelami in čebeljimi pridelki. V sklopu tradicionalnega slovenskega zajtrka so jedli med slovenskih čebelarjev, le ti pa so jih tudi obiskali ter jim opisali svoje delo ter predstavili čebele in njihove proizvode. V času tradicionalnega slovenskega zajtrka pa se je pričel tudi natečaj poslikave panjskih končnic kjer otroci iz druge triade osnovne šole sodelujejo z likovnimi izdelki ki so  povezani s čebelami. Gre za panjske končnice, posebno zvrst slovenske ljudske umetnosti, ki ji v celotnem svetu ni para. Na panjskih končnicah so upodobljeni različni prizori, v preteklosti pa so se najpogosteje pojavljali motivi iz svetega pisma in ljudskih pripovedi ter prikaz vsakdanjih opravil kamor sodijo tudi smešne prigode iz vsakdanjega življenja. Med vsakdanja opravila, ki so bila upodobljena pa vsekakor spada tudi pridelava hrane. Pri tem opravilu pa ponovno nastopijo čebele, ki z opraševanjem skrbijo, da je na naših mizah lahko prisotna raznolika hrana.

Večina ljudi čebele povezuje zgolj z najpogostejšimi čebeljimi pridelki, ki jih uporabljamo v prehrani,  ter v vedi imenovani apiterapija, ki se ukvarja z zdravljenjem ljudi s koristnimi učinki čebeljih pridelkov in hlapov iz čebeljega panja. Čebelji pridelki pa vseeno predstavljajo le majhen del tega kar nam te žuželke nudijo. Med nabiranjem nektarja čebela prehaja iz cveta na cvet in ob tem med njimi prenaša tudi cvetni prah ter tako poskrbi za oprašitev cvetov iz katerih se posledično razvijejo plodovi in semena. Strokovnjaki ocenjujejo, da je opraševanje ki je v nekaterih državah tudi plačljivo, vredno več kot 9 krat toliko kolikor je seštevek vrednosti vseh čebeljih pridelkov skupaj. Od opraševanja je odvisna pridelava hrane ter razvoj in obstoj številnih rastlin. Čebele namreč oprašujejo tudi tiste rastline, katerih pridelki nam predstavljajo vir hrane zato je od opraševanja s strani čebel odvisna približno tretjina vse hrane ali kot radi rečemo vsaka tretja žlica hrane na naših krožnikih. Še posebej pa je opraševanje s strani čebel pomembno v sadjarstvu, saj je od čebel odvisen pridelek preko 90 % sadnega drevja, s povečanjem čebeljih družin na območju sadovnjakov pa se poveča tudi pridelek sadja na hektar. Pomembna posledica opraševanja je tudi ohranjanje rastlinskih in živalskih vrst v okolju oziroma ohranjanje tako imenovane biotske pestrosti ter krajine in okolja kot ga poznamo.
Kljub pozitivni vlogi katero imajo čebele pri ohranjanju okolja in pri pridelavi hrane pa so le te vseeno ogrožene, posledično pa je ogroženo tudi opraševanje rastlin ter druge naloge ki jih čebele opravljajo. V zadnjih desetletjih so čebele pod stalnim pritiskom zajedavske pršice varoje, ki čebele poškoduje in oslabi imunski sistem ter tako ustvari prosto pot za številne viruse in bakterije. Čebele ogrožajo tudi številni pesticidi, ki se uporabljajo pri rastlinski pridelavi ter pri zatiranju plevelov in rastlin na nekmetijskih površinah. Gre za fitofarmacevtska sredstva (FFS) ki so označena kot čebelam nevarna in zahtevajo prilagojen način uporabe s katerim zmanjšamo možnost da do negativnih posledic pride. Izrazito negativni vpliv na čebele ima tudi vsesplošno onesnaževanje, izsekavanje gozdov, prezgodnja košnja travnikov  ter seveda podnebne spremembe. Čebele ter njihov razvoj sta namreč močno odvisna od vremena in zunanjih klimatskih pogojev, zato na čebele vreme vpliva bodisi v pozitivnem ali v negativnem smislu. Izrazite negativne spremembe zaradi vremena so opazne v številnih letih, med drugim tudi v letu 2019, ko se je razvoj čebeljih družin, zaradi nizkih temperatur v mesecu maju, skoraj popolnoma ustavil, tako da so si čebelje družine tudi kasneje ko se vreme izboljšalo, le s težavo opomogle. Vreme, predvsem spomladanske zmrzali, deževna obdobja v času cvetenja rastlin in poletne suše pa negativno vplivajo tudi na razvoj in izkoriščanje čebelje paše na medovitih rastlinah, ki čebelam predstavljajo vir hrane. Ker čebelam v določenih obdobjih hrane primanjkuje, jim lahko pomagamo tudi s sajenjem medovitih rastlin ter z ohranjanjem že prisotnih, ki svoje mesto najdejo v naših vrtovih, sadovnjakih, gozdovih ter na njivah.
 
Čebele ter njihova ohranitev sta za nas ključnega pomena, saj nam te drobne pridne žuželke nudijo številne pridelke ter nam obenem zagotavljajo opraševanje rastlin, katero je nujno za pridelavo hrane in za ohranjanje raznovrstnosti rastlinskih in posledično tudi živalskih vrst ki so od teh rastlin odvisne ali pa jim predstavljajo življenjski prostor. Čebelam pa lahko uslugo ki jo opravljajo  vsaj delno povrnemo in jim pomagamo tako da sadimo medovite rastline, se izogibamo uporabe pesticidov ki so čebelam nevarna, ter skrbimo za ohranjanje čistega okolja.
 
Simon Golob
Svetovalec specialist za tehnologijo čebelarjenja
Čebelarska zveza Slovenije
 
Viri:
- Šivic F., 2015, Čebelje paše v Sloveniji, Brdo pri Lukovici, Čebelarska zveza Slovenije: 176 str
-Kozmus P. in sod., 2017, Brez čebel ne bo življenja, Žirovnica, Beebooks d.o.o.: 352 str