Državni sekretar Jože Podgoršek ob 2. obletnici razglasitve svetovnega dne č

20.12.2019 11:31:51
Tajništvo
Ob 2. obletnici razglasitve svetovnega dne čebel, ki je danes potekal v Državnem zboru sem izpostavil, da se zdi čebelarstvo v primerjavi z drugimi kmetijskimi sektorji majhno, vendar ima pomembno vlogo tako z zagotavljanjem čebeljih pridelkov, kot s prispevanjem k opraševanju in varovanju okolja.

Dobro sodelovanje z ostalimi deležniki je ključno! V sskupni kmetijski politiki so na voljo tudi evropski čebelarski programi. Sredstva Evropske unije, namenjena sektorju čebelarstva so se zaradi večjega števila čebelarkev in številačebeljih družin v državah članicah s 36 milijonov EUR na leto za čebelarske programe v obdobju 2017-2019 povečala na 40 milijonov EUR na leto za čebelarske program v obdobju 2020-2022. V okviru prihodnjega kmetijskega proračuna želi Evropska komisija za čebelarske programe 2023-2025 doseči povečanje na skupno 180 milojonov evrov. Po predlogu Komisije bi se Sloveniji glede na sedanje obdobje povečala sredstva za izvajanje ukrepov čebelarskih programov 2023-2027 s sedanjih 383 tisoč EUR letno, za kar si je Slovenija posebej prizadevala.

Izpostavil sem tudi dejstvo, da bomo na pobudo Čebelarske zveze Slovenije že v januarju na Svetu EU predstavili pobudo za obvezno označevanje porekla medu, v izogib morebitnemu zavajanju potrošnikov glede porekla medu.

https://www.facebook.com/joze.podgorsek.5891/posts/192438678583923?__xts__[0]=68.ARDcRMW9xRTLGfemGc5ii1EIp8xTGaOhURgun1NRLW_uDdpU8JaH95BbXr8sYmNI3y1mpuVdZARKlSsxl26SBHD3CLLI1ExNI3Jxiz_vYTgCqVszrjdPXuMmyzhyJh-zIC6qMyBiqT1B52Uusu1DI-YQWnV8rhPE4bhxXofVKGeC5n1e7TrOF2G5Z-806f2UUfmp-lQPDaz2RVcE1FOEZ_QZkhHe78-xSx1N5xR60wClcOvQvmCi_WWHQepYdt9O1SKHaA&__tn__=-R