Strokovna razprava »Sodobne tehnologije kot pomoč čebelarju«

26.08.2019 13:28:14
Izobraževanje
Na mednarodnem kmetijsko – živilskem sejmu AGRA v Gornji Radgoni je, v okviru Dneva čebelarjev, v nedeljo 25. 8. 2019 ob 11.15, v dvorani 2, potekala strokovna razprava z naslovom »Sodobne tehnologije kot pomoč čebelarju« v organizaciji Čebelarske zveze Slovenije, Javne svetovalne službe v čebelarstvu, z oznakami kot so digitalizacija v kmetijstvu, sodobne tehnologije, čebelarstvo, izobraževanje. Strokovna razprava je pokazala, kako se inovatorska žilica čebelarjev ne ustavi zgolj pri mizarstvu, ampak se je že dodobra uveljavila tudi v digitalnem svetu.
V uvodu sta navzoče pozdravila državna sekretarka MKGP, mag. Tanja Strniša ter predsednik Čebelarske zveze Slovenije g. Boštjan Noč.
Mag. Strniša je izpostavila pomen dobre tehnologije in naporov, ki so potrebni za premagovanje izzivov, ki jih v čebelarstvu ne manjka. Čebelarska velesila bomo tudi tako, ko bomo imeli s svetom primerljiva znanja in tehnologije. Tudi v EU je prepoznan pomen čebel in opraševalcev, saj se v novi perspektivi skupne kmetijske politike sredstva za čebelarstvo povečujejo. Pomembno vlogo ima tudi Program odličnosti v čebelarstvu, da še izpopolnimo znanje, kjer smo že dobri. Za zaključek je čebelarjem zaželela, da bi bila naslednja letina bogata.
Predsednik Noč se je uvodoma zahvalil in čestital državni sekretarki za njeno dosedanje delo, ki se sedaj končuje. Še vedno računa na njeno pomoč čebelarjem v vlogi veleposlanice v Pragi na Češkem. Še posebej bi radi vzpostavili tesnejše stike s čebelarskim inštitutom Dol. O pomenu tehnologij pove, da moramo iti čebelarji v korak s časom. Namen sodobnih tehnologij je, da olajšajo čebelarjenje. Brez tehtnice v čebelarstvu ne gre več. Potrebujemo jih predvsem za minuse, ne za pluse, da tako vemo, kdaj moramo krmiti. V čebelnjake moramo dobiti tehtnice, ki pošiljajo podatke čebelarju. Tudi v čebelarska usposabljanja je potrebno uvajati sodobne tehnologije, saj PWP postaja zastarel, potrebni so poučni, kratki filmčki, VR-tehnologija, tako za izobraževanje, kot promocijo v splošni javnosti. Veseli ga, da je bil pri projektu VR čebelarjenje vzpostavljen stik s Šolskim centrom Celje, saj je partnerstev s šolami bistveno premalo. Sklenil je z besedami, da je tovrstni razvoj napredek.
Pozdravom je sledila strokovna razprava na kateri so govorili o sodobnih tehnologijah na področju čebelarstva, digitalizaciji procesov, uporabi sodobnih naprav, kot so moderne čebelarske tehtnice ter o novih načinih izobraževanja z uporabo sodobnih naprav, tehnologij in aplikacij. V razpravi so sodelovali čebelar g. Štefan Šemen, čebelar in inovator-snovalec inovativne čebelarske tehtnice, g. Jože Smrkolj in profesor na ŠC Celje in vodja projekta VR čebelarske aplikacije g. Alen Pavšar. Strokovno razpravo je povezoval Simon Golob, svetovalec JSSČ za tehnologijo čebelarjenja.
Štefan Šemen je uporabo sodobnih naprav v čebelarstvu ocenil iz vidika neposrednega uporabnika in sicer čebelarja prevaževalca. Potrdi pomen čebelarske elektronske SMS tehtnice. Z njeno pomočjo ve kdaj mora točiti in kdaj krmiti. Zelo mu je pomembna tudi mreža opazovalnih postaj Opazovalno-napovedovalne službe medenja pri ČZS. Sam uporablja tehtnice na vseh sedmih prevoznih tovornjakih. Tehtnice, ki jih je dobil na tržišču je še nadgradil s senzorjem za dež. Zelo pomemben mu je podatek, ali je deževalo, ali ne in če da, koliko časa je padal dež, ali je šlo za ploho ali za več ur trajajoč dež. Takšne okoliščine vplivajo na gozdno pašo. Uporablja tudi senzor za vlago in temperaturo, saj oboje vpliva na medenje. Uporablja tudi mikrostikalo za varovanje prevoznih tovornjakov pred vlomom. Mikrostikalo deluje kot alarm v primeru, da bi nekdo skušal vdreti v čebelnjak. Z uporabo prenosnega telefona lahko ob vsakem času, tudi večkrat na dan dostopa do podatkov, ki jih beležijo naštete naprave. Za enkrat še nepremagane težave mu predstavljajo slab signal mobilnega omrežja, praznjenje akumulatorja, ki je vir elektrike za vse naštete naprave ter požarna varnost, saj v določenih situacijah (ob prevozu) prihaja do pregrevanja ali kratkega stika ter posledično možnosti vžiga. Tehtnice uporablja tudi v stacionarnih čebelnjakih, saj se lahko pripeti, da je na teh lokacijah, ki jih sicer uporablja za jesenske paše in prezimovanje boljše medenje, kot v gozdovih in se tako predčasno vrne domov. To so zanj kot prevaževalca zelo pomembne stvari.
Jože Smrkolj je dolgoletni čebelar z manjšim številom čebeljih družin ter inovator – snovalec inovativne čebelarske tehtnice oz. čebelarske nadzorne naprave. Kljub temu, da ima manj čebel ugotavlja, da zaradi sprememb v okolju in podnebju s pojavi ekstremnega vremena, tudi manjšim čebelarjem postaja čebelarjenje večji izziv, pri premagovanju katerega ima ključno vlogo lahko tudi tehtnica. Ker je inovator se je s pomočjo predsednika ČZS Boštjana Noča lotil razvoja lastne tehtnice. K temu ga je vzpodbudila ugotovitev, da imajo vse na tržišču trenutno dostopne tehtnice določene prednosti in določene pomanjkljivosti. Visoka cena dela tehtnice težko dostopne, nekatere pa so tudi zelo visoke in tako manj primerne za vstavljanje v čebelnjak z AŽ-panji. Razvija tehtnico, ki je visoka 2,2 cm in bo imela ceno okoli 100 EUR, da bo cenovno dostopen produkt. Prikazal je tudi shemo delovanja, ki je razkrila, da je tehtnica le ena od enot čebelarske nadzorne naprave, ki jo v povezanem sistemu, ki medsebojno brezžično komunicira, sestavljajo tudi računalnik oz. koncentrator podatkov, vremenska postaja, wifi kamera (slika sheme čebelarske nadzorne naprava oz. sistema je vidna v galeriji slik spodaj). Tudi senzor šuma za zaznavanje panjskega akustičnega okolja pomaga razumeti, ali so čebele mirne, ali vznemirjene, ali se pripravljajo na rojenje. Wifi kamera omogoča daljinski nadzor nad žreli panjev. Težava stalnega snemanja kamere je velika poraba energije. Kljub temu ostaja cilj spremljanje okolja v panju in izven čebelnjaka. Težave z zagotavljanjem zadostne količine energije se rešuje z namestitvijo solarnih panelov za napajanje. Veliko prednost vidi tudi v uporabi elektronskega panjskega lista, ki omogoča vnos podatkov preko pametnega telefona. Prednost pred SMS-sporočili za posredovanje podatkov tehtnice vidi v pošiljanju podatkov preko interneta v oblak. Aplikacija lahko omogoči prenos več podatkov kot SMS, lepši grafični prikaz in tudi cenejši prenos podatkov. Tudi g. Smrkolj prepoznava težavo v zagotavljanju energije in pri prenosu podatkov iz odročnih območij brez signala. Slednjo skuša premostiti z uporabo LoRa načina prenosa podatkov, ki troši manj energije in lahko prenaša podatke na daljše razdalje kot wifi. Opozarja pa tudi na pomembnost vpliva čebelje družine, ki je na tehtnici. Le ta ne sme biti premočna, kot tudi ne šibka, nekaj povprečnega, saj je to pogoj, da lahko izmerjene podatke posplošimo na celoten čebelnjak.
Alan Pavšar iz podjetja Almedia, kreativni vodja projekta razvoja aplikacije VR čebelarjenje, je predstavil uporabo tehnologije tudi na področju izobraževanja. Kot zelo uporabne ocenjuje izobraževalne videoposnetke, ki jih redno vključuje v ure teorije, predvsem pri začetnikih, ki se prvič srečujejo z nekim področjem znanja in spretnosti. Večina ljudi ima močno poudarjeno vizualno zaznavo kot način razumevanja in učenja. Zato vsi rabimo vizualni prikaz. Video, ki ne sme biti daljši kot tri minute, je potrebno v ure teorije ustrezno umestiti, ga napovedati, narediti uvod in si po ogledu vzeti čas za pogovor. Poleg filmčkov se na področju novih tehnologij širi tudi način kvizov za učenje t.i. igrifikacije, kjer se s pomočjo igre omogoča učenje. Konkretno pa sodeluje v projektu razvoja uporabe VR-tehnologije v čebelarstvu. VR žal še ni na stopnji fotorealizma, vendar se razvija v tej smeri. Poleg navidezne resničnosti (VR) se uveljavlja tudi tehnologija nadgrajene resničnosti (AR – augmented reality). VR tehnologija se razvija tudi v smeri prenosa informacij iz navidezne resničnosti nazaj v resničnost (haptična tehnologija) s pomočjo t.i. obleke za prenos informacij. Na ta način bo nekoč možno poustvariti čebelji pik čebele v navidezni resničnosti, ki ga bo možno preko obleke za prenos informacij občutiti. Zaključil je z mislijo, da čebelarjev ne sme biti strah novih tehnologij.
Danes čebelarji rabijo več znanja in z današnjo tehnologijo se lahko pridobivanje znanja olajša, naredi bolj zanimivo in kratkočasno, ne pa tudi krajše, saj so človeški možgani še vedno isti in potrebujejo čas, da se informacije in kratkoročnega spomina zapišejo v dolgoročni spomin. Tovrstna tehnologija tudi ne more nadomestiti učitelja. Dober učitelj bo vedno potreben. In za poučevanje bo znal smiselno uporabiti in poseči tudi po sodobnih tehnologijah.
Tekom razprave so bile predstavljene tudi nekatere novosti. Na ČZS smo pričeli z izdelavo kratkih izobraževalnih posnetkov in fotografij s področja tehnologije čebelarjenja, z namenom da bi določena dela bolj približali čebelarjem in da bi zapolnili prostor med predavanji in praktičnimi prikazi, ker lahko te v čebelnjaku izvajamo le določen čas. Predstavljena je bila tudi inovativna čebelarska tehtnica, po razpravi pa je bila na razstavnem prostoru Čebelarske zveze Slovenije v hali A, z možnostjo preizkušanja predstavljena aplikacija navidezne resničnosti (VR) s področja čebelarstva.
MB