Problematika vpliva sevanja na čebele

07.08.2019 10:19:05
Tehnologija
S strani občine Polzela in nekaterih čebelarjev z omenjenega območja, smo bili seznanjeni s problematiko domnevnega negativnega vpliva elektromagnetnega sevanja in prisotnosti baznih postaj mobilne telefonije na čebelje družine, kar se kaže v slabenju in propadanju čebeljih družin na določenih območjih.

Ker je ohranjanje čebel in skrb za njihov obstoj ključnega pomena in je vsekakor potrebno zmanjšati vsakršne vplive, kateri na čebele negativno delujejo. Zato smo v juliju, v sodelovanju z občino Polzela na Ministrstvo za okolje in prostor poslali dopis (v prilogi), v katerem smo jih pozvali k spremembi obstoječe zakonodaje s področja elektromagnetnega sevanja in k izvedbi neodvisne  študije vpliva prisotnosti baznih postaj mobilne telefonije na ljudi in živali.

Omenjena tematika se nanaša na ohranjanje čebel ter drugih opraševalcev in posledično na ohranjanje okolja in zagotavljanje prehranske varnosti, zato smo s strani pristojnega ministrstva pričakovali določene rešitve. Žal pa smo prejeli odgovor ( v prilogi) nad katerim smo lahko le razočarani. Ministrstvo za okolje in prostor, kot je razvidno iz njihovega odgovora namreč po eni strani priznava negativen vpliv omenjenega sevanja na čebele po drugi strani pa te problematike žal ne jemlje resno.

Ker si želimo rešitve omenjenega problema, bo Čebelarska zveza Slovenije v sodelovanju z občino Polzela v zimskem času pripravila okroglo mizo na temo vpliva elektromagnetnega sevanja na čebele.


Naj dodamo še, da čebelarji, v kolikor opazite odmirnaje čebeljih družin zaradi  bolezni ali  zaradi nepojasnjenih/neznanih  vzrokov o tem obvestite pristojnega veterinarja za področje čebelarstva z VF NVI ( kontakti:  https://www.vf.uni-lj.si/podrocje/zdravstveno-varstvo-cebel  )
 

Fotografije