Označevanje točnega porekla medu

31.07.2019 13:11:43
Varna hrana
Čebelarska zveza Slovenije si že dolgo časa prizadeva za promocijo čebelarstva, prenosa znanja in zagotavljanja kakovosti v svetovnem merilu. Prizadevamo si za osveščenost prebivalstva o pomenu čebelarjev, čebelarstva in čebel za ohranjanje biodiverzitete, preprečevanje svetovne lakote in spodbujanju gospodarstva, predvsem v okolju malih, družinskih kmetij. Naše pobude so uspešne, letos smo že drugo leto v okviru OZN praznovali Svetovni dan čebel.

Rast čebelarskega sektorja in pozitivne aktivnosti čebelarskih organizacij in vlad, ki k temu prispevajo, pa pomenijo tudi povečane trgovinske tokove med državami EU in ne EU. Verjamemo, da je med, pridelan v EU in izven EU kakovosten in menimo, da je poznavanje porekla medu za potrošnika pomembna informacija, za pridelovalca pa pomembna možnost promocije kakovosti medu. Lastnosti medu so odvisne od geografskega porekla, in ker se med uporablja v prehranske in terapevtske namene je za potrošnika informacija dragocena. Poleg tega je poznavanje države porekla medu ključnega pomena pri zagotavljanju boljše sledljivosti in s tem pri zaščiti potrošnikov, pa tudi pri osveščenosti potrošnikov, da se v vseh državah preko čebelarstva skrbi za ohranjanje narave.

V EU je dovoljeno označevanje mešanic medu, ki izvirajo iz EU in ne EU držav na način, da se države porekla teh mešanic označi zgolj kot »EU in ne EU« in ČZS meni, da taka informacija potrošniku  ne pove ničesar o poreklu medu. Izkušnje pa kažejo, da je ta informacija potrošnikom zelo pomembna, sploh, ker jo lahko za višjo ceno medu dobijo. 
Potrošniku mora biti zagotovljena nedvoumna informacija o poreklu medu ne glede na ceno proizvoda.

Od Evropske komisije pričakujemo, da ščiti interese vseh državljanov EU in zato želimo,
da se direktiva o medu (Direktiva sveta 2001//110/ES Direktiva Sveta 2001/110/ES z dne 20. decembra o medu in Direktiva Evropskega parlamenta in sveta 2014/63/EU z dne 15. maja o spremembi Direktive o medu) spremeni, tako da se člen 2 (4a)  glasi: »država oziroma države porekla, kjer je bil med pridelan, se navedejo na označbi.«

Na spletni strani https://www.eatoriginal.eu/, zbirajo podpise, da bi za vso hrano bilo obvezno označevanje porekla. Predlagamo, da se tej pobudi odzovemo tudi čebelarji in izpolnimo obrazec na omenjeni spletni strani. Kliknite na »sign in«, ko v zgornji vpisni kvadratek vpišete Slovenia, se vam odprejo okenca za vpis podatkov v Slovenščini.

Z vsakim našim podpisom pa bomo tudi s pobudo o označevanju točnega porekla medu bližje cilju!
Predstavniki ČZS bomo tudi ne čebelarskem kongresu Apimonida v Kanadi zbirali podpise čebelarjev in s strokovnjakov, ki se ukvarjajo s čebelarstvom, z namenom, da bo naša pobuda uspela.